تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - مطالب ابر نصیحت

نصیحت لقمان

جمعه 1390/04/31 15:52

نویسنده : یك همراه ناشناس

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی...

 اول :اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!

 دوم :اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی!

 سوم :اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی!

 پسر لقمان گفت: ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم، چطور می توانم این کارها را انجام دهم؟

 لقمان جواب داد: اگر کمی دیر تر و کمتر غذا بخوری، هر غذایی که میخوری، طعم بهترین غذای جهان را می دهد.

 اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی، در هر جا که خوابیده ای، احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.

 و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جای می گیری، آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نصیحت ، لقمان ، نصیحت لقمان ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/04/31 21:59