كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - مطالب گنجینه ی نوامیس

اساسنامه کانگ فوتوآ-21

یکشنبه 1389/11/24 21:08

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،


اصل یكم : منشور سبک کانگ فو توآ- 21 بر اساس دانشکده انشاء تن و روان بر مبنای فلسفی آن:

 

خداوند متعال دو پدیده شگرف بر بشرارزانی داشت تن و روان در با لندگی  رساندن آن دو قطب ، اساس خلقت عالم را آفرید وبه خاصیت انشاء ( آفریدن) او را خلیفه خود در روی زمین نامید كه در دو بعد تن وروان و روابط میان آن ( درونی و بیرونی ) با استفاده از عقل ، دانش ،ایمان ، عشق وهزار و یك اسماء كه انسان به دانایی و سعادت برسد و برای پیمودن آن و سیر طریقت دانایی بنیان گذاشته شده است.


به ادامه‌ی مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اساسنامه ، منشور ، کانگ ، فوتوآ-21 ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:33

فلسفه خطوط

پنجشنبه 1389/11/21 15:54

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: فلسفه ، گنجینه ی نوامیس ،

فلسفه خطوط

آناتوا: به معنای من مساوی تو. تو مساوی من . من وتو به معنای ما و ما یعنی عالم کیهان شاهین نمای ترازوی آفرینش از تن و روان و گوهر بودگی انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانایان و آگاهی به آزادی انسان که تا امروز نهفته است آناتوا با 515 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی و خلاف  حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات و مجموعه اسرار آشکار و ینهان که راز جهانش مینامیم

آتادو: به معنای اسرار خلقت یا هستی و یا نبرد به ترکیب نیستی است.

آتادو با 317 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی و خاصیتهای خلاف موجی به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است.

سوتو:به معنای مرز دانایی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی مجموعا با  873 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی

سام سامائه: به معنای کاوش  انسان چیست ؟ آدمی کیست ؟ از چیست ؟ تولد آغاز و آغاز تولد او هستی است یا نیستی  و یا هستی و نیستی او یکی است ؟

گردیدن انسان به چیست؟ آیا تصورات انسان تا به امروز این چنین است یا فرهنگ توآ پذیری است.

سام سامایه با 5011 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی با رسیدگی تن و روان .

مایانه: به معنای تو ومن و من وتو و طبیعت مربوط به من و تو است .

کوانا : به معنای تضاد . بمعنای صفوف نامناسب انسانی  و ناهنجاریهای روانی و عدم آشنایی بر یزشکی عالم کیهان و ترسان از ورود به جهان تفکر امیز و فلسفه گرایی و از حرکات و اسرار فیزیکی انسانی و عدم توجه به علوم بنیانی و نا آگاهی به اساس روانی و ترسان بر اسرار مجهول انسانی و مجبور کردن انسان به درک آشکار عالم ینهانی که این نیرو متکی بر هفت مایگاه توآ سروده دانایی است .وایما بتو: وای ما بتو به معنی (ینجه مرگ) این معنی در کانگ فو توآ از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه ها و دادرسی انسانها  به شناخت و برسیهای زیر بناها و ایجاد انسان  به بینشها و دانشها  .  با 2301  تکنیک ترکیب عکس العمل سازی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: فلسفه ، خطوط ،
منابع: ::.سایت کانگ فو توآ21 کرج::. ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:33

فلسفه خط در کانگ فوتوآ-21

چهارشنبه 1389/11/6 13:16

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: فلسفه ، گنجینه ی نوامیس ،

خط                                                      

این خط در کانگ فو توآ-21 به معناى موجى از تفكر مغز مى باشد و نشان واره جهتى از چین هاى مغز و بكارگیرى نیروى فكرى و گا مى به سوى مقام رفیع انسانى بوده و نیز مجزا شدن انسان از حیوان و فهم این نكته به جهانیان كه این تفكر قالبى نبوده و همواره در حال تغییر و تبدیل مى باشد.

توآ

توآ


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: فلسفه ، خط ، در ، کانگ ، فوتوآ-21 ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:34

نشان واره شاهین نمای تن و روان

سه شنبه 1389/11/5 15:08

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،

دو گوی از دو سوی یادآور دو نیروی مادی و مینوئی یا نمودار دو جهان تن و روان است. جهان تن یا جهان آفرینش که انسان برای زیستن و از بخشش زندگی بهره‌مند‌شدن بدان نیازمند می‌باشد. جهان روان یا جهان مینوئی که آدمی را در زندگی راهنمائی می‌کند و از رسااندیش و فرهنگ و دانش و برای بهره‌مندشدن از زندگانی یاری می‌بخشد. اگر کسی به نماز و نیایش پردازد و از پرورش‌دادن و نیرومندساختن سازمان تن کوتاهی ورزد به راز هستی‌بخش پی نمی‌برد و از زندگانی شادی‌بخش بهره نمی‌گیرد، برای همین است که نیرو یا هر دو جهان را در برابر هم می‌گذاریم و هر دو را در زندگانی کارگر و سودبخش می‌دانیم و به میانه‌روی اندرز می‌دهیم. دم شاهین, مراتب پیمودن کامل نیروی بدنی و تندرستی برای رسیدن به پایگاه شگفتی‌ها و راز و رمز قدرت انسانی است  در سینه فراخ شاهین دلیری است و از چند فرازمان گویا سخن می‌گوید: در دلیری دلیرترینم, در پیروزی پیروزترینم, در فراشکوه باشکوه‌ترینم, همه دشمنان را شکست می‌دهم همه دیوخویان و فریبکاران را نابود می‌کنم. دو بال گشوده شاهین, پرواز آدمی بسوی بلندی و فرازمندی است و هر کدام از این دو بال را به سه آماج بزرگ تقسیم می‌کنیم. نیکاندیشی، راستی و درستی و پاکی و پارسائی، نیرومندی‌ اندیشه، رسای سودبخش، رسائی و آسایش و خوشبختی در کار و کوشش و ورزش و فرهنگ و دانش و واپسین پایه را پایه جاودانی انسانی می‌خوانیم. گوی سر شاهین نمودار چرخ زندگی یا زمانه بیکران است که آدمیان در درون آن جای گرفته‌اند و سرگرم جنبش و کوشش‌اند و راز هستی‌بخش را می‌جویند. 

چکیده سخن, برای پژوهندگان با داد و دانش و ژرف‌بین و به آنها که بدین‌راه بار می‌یابند بسنده است.

جهان تن و روان

 

 

 

 

سیمرغ
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:39

هفت مایگاه -سلسله انشاء تن و روان دانشكده ی كانگ فوتوآ 21

سه شنبه 1389/11/5 15:02

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،


(مایگاه یکم) علم فیزیولوژیکی فعالیت‌های بدن انسانی

جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است . فرهنگستان تن (کونگ فوتوآ) متکی بر هفتادوسه‌هزار تکنیک ترکیب و عکس‌العمل‌سازی و خاصیت‌های موجی به خود و کرات و در مجموعه حرکات تا مرز توان‌سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسانی است. بر کشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره‌ای پیش رفته و درک اسرار فیزیک انسانی در کاوشیم و در جهان بوده‌ها به زیباترین توان تن بره آئین مهر بقاء بکوششیم.
به ادامه مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سلسله ، انشاء ، تن ، و ، روان ، هفت ، مایگاه ، كانگ ، فو ، توآ ، 21 ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:46

سوگند همراه بفرمان نهاد

سه شنبه 1389/11/5 15:01

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،


از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یاد میکنم

از روی پاکی و پاکدلی، از روی مروت و رادمردی، از روی وفا و مردمی و سرانجام بفرمان خون و سرشت انسانی و ناموسهای ازلی که در چشم انداز تاریخ ما همه جا پیشتاز و جان پناه انسانیت بوده و هست منشاء اثرنیک و پدیدآرنده تواناترین توانائی نیک برتر که بازتاب کننده هستی هستا است سرافراز گردم.

من با ژرف اندیشی و دوربینی جویای این هنرم هنری بزرگ با دانشی سامانگر با شناخت نیکیهای درونی خویش یعنی "هنرخود شناسی، هنر خودسازی، هنرخودیاری و هنر انسان سازی، هنر ساختن ساختمان بدنی و آفریدن هم‌آهنگهای راستین" از دروازه اندیشه که پیوسته به جهان معنی و هستی ناشناخته می‌ریزد. من به دریافتن "گیتک " به کلید ارزند خودشناسی دست می‌یابم، از سپهرستانهای ایمان، آزمایش، دانش، خرد، هنر و مهر میگذرم تا به دروازه‌ها‌ی خود یعنی وراء اندیشه‌ها  " کاخ انسا نیت " در آیم. درسکوتم .......... ره‌یافته سفری به درون خود میکنم


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سوگند ، همراه ، بفرمان ، نهاد ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:31

اساسنامه انجمن کانگ فوتوآ-21 فنلاند

سه شنبه 1389/11/5 14:21

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،

   اساس‌نامه انجمن 

 

 

1. نام و نشانی انجمن

نام انجمن کانگ فو توآ-21 فنلاند می باشد كه در تامپره، فنلاند مستقر است.

2. هدف و نوع فعالیت

هدف انجمن عبارتست از ارتقا و توسعه هنر رزمی کانگ فوتوآ-21

اقدامات انجمن برای رسیدن به اهداف خود عبارتست از سازماندهی آموزش و تمرین، تعلیم و جلسات آموزشی، برگزاری مراسمات و سمینارها.

انجمن برای ادامه فعالیت های خود می‌تواند از اعضاء هزینه پیوستن و شهریه سالیانه دریافت نماید، در مقیاس کوچک از ارگانهای مختلف تقاضای کمک مالی نماید و همچنین می‌تواند کمکهای اهدایی را قبول نماید.


به ادامه مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اساسنامه ، انجمن ، کانگ ، فوتوآ-21 ، فنلاند ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:32

سخن پیر

سه شنبه 1389/11/5 13:57

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،


بگرد آفتاب هستی بخش

                                     پاسداران انسانیت ، پیشتازان برتر منشی،  نیکی پناه شما باد

                                                  گر به خود آئی بخدائی رسی، بخودآ

سروش نهان ما گویای  بزرگترین حماسه های زندگانیست و ما را در سفر بدرون خود یعنی سفری که در خون سرشت «خود» می کنیم از هر گونه سفارشی بی نیاز می دارد و جای دلهره ای باز نمی گذارد . امروز در میدان کشش نبرد شایستگی هستیم و باید در نبرد خود یابی  از تاریکیهای زمان بگذریم . جهان از آن ماست و فرازمان تاریخی هدف ما خدایگانی ، توانائی ،هستی داری ، یگانگی ، هم آهنگی، دیدگاه یگانه وخود شناسی است بر این آهنگ رهبری خواهانم که اپرای  زندگانی ایران زمین یعنی هنر سرای گوهر نمای خانواده     (دامن مادر) ، اُپرای فرهنگ که نمود جان و روان نژاد ایرانیست و اُپرای     فراگرد ، از توانا ترین توانائی نیک برتر آبشخور شود و به بزرگی یعنی منشاء اثر نیک و پا بر جا در زمان رسد تا کودکانیکه با گوهر راستی پا به گیتی می نهندبه ما نفرین نکنند و ما را در هستی بیرنگ یعنی اندیشه پاک و روشن وگوهر بازتاب «جان و روان» بنام «من» این یگانه سرمایه گیتی و سازنده فرهنگ یعنی نمود هستی انسان و انسانیت جوینده برتر منشی و فرازمندی انسان بدانند و بنگرند. پس    ره یافته از سپرستانهای رهی به درون خود، راز و آئین هم آهنگی و راه و رسم دلیری ، آئین زندگانی ایران زمین را در آئینه تابناک نهاد خود میابیم و می شناسیم و از دل به زبان می آوریم و همراهان را سرشار و راه آیندگان را روشن می سازیم و از این دیدگان، بدان پایه از یگانه بینی (وحدت وجود) می رسیم.
به ادامه مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:39

سوگند نامه

سه شنبه 1389/11/5 13:21

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،


از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یاد می‌کنم 

از روی پاکی و پاکدلی، از روی مروت و رادمردی، از روی وفا و مردمی و سرانجام بفرمان خون و سرشت انسانی و ناموس‌های ازلی که در چشم‌انداز تاریخ ما همه جا پیشتاز و جان پناه انسانیت بوده و هست منشاء اثر نیک و پدیدآرنده تواناترین توانائی نیک برتر که بازتاب کننده هستی است سرافراز گردم.


به ادامه مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سوگند ، نامه ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:31ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو