تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - مطالب بهمن 1389

بررسی نقش کانگ فوتوآ-21 در توسعه پایدار

یکشنبه 1389/11/24 21:13

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،

بررسی نقش كانگ فوتوآ 21 در توسعه پایدار

 

 
1. مهرداد حفظ السان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،

2. راشد پورمیرزائی مربی كانگ فو توآ 21 و دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چكیده:
توسعه پایداربمعنی تامین نیازهای نسل حاضر بدون تخریب توانائی های نسل های آینده در برآورده ساختن نیازهایشان در اوایل دهه 1980 ظهور پیدا كرد و بسرعت به یك چالش اساسی برای جامعه جهانی تبدیل شد. جوامع بشری در این راه همواره كوشید تا به یك تعادل بین سه مولفه اصلی آن یعنی اجتماع، اقتصاد و محیط زیست دست یابند. در این راستا و در دستیابی به توسعه وپیشرفت هرجامعه، نقش اساسی و با اهمیت مردم آن، بعنوان هدف اصلی توسعه پایدار نقشی غیرقابل انكار می باشد. چرا كه انسان سالم ، جامعه سالم و زندگی سالم هدف توسعه پایدار است . یكی از پایدارترین راه های جلوگیری از انحرافات و ناهنجاریهای رفتاری و سالم سازی محیط و زندگی اجتماعی توسعه ورزش و همگانی كردن آن است . توسعه ورزش و تربیت بدنی به عنوان اقدام اساسی برای تامین و تربیت سرمایه انسانی سالم و تندرست اولین گام در مسیر توسعه پایدار است . همگانی كردن ورزش زیربنای سالم سازی جسم و روح و روان انسان و جامعه می باشد . بی شك سوق دادن مردم بسمت ورزش و همگانی كردن آن تنها با تبلیغات یا ترغیب قشر خاصی بسمت رشته های ورزشی ممكن نمی باشد. آنچه می تواند تاثیر بسزایی در جذب اقشار مردم به ورزش مفید باشد محتوی و فلسفه غنی رشته های ورزشی می باشد . در اینصورت ورزش نه تنها یك تفریح بوده بلكه می تواند با نفوذ در بطن جامعه به یك فرهنگ تبدیل شود. در بین رشته های گوناگون ورزشی، ورزش كانگ فوتوآ 21 برخاسته از فرهنگ غنی ایرانی همراه با حركات و نرمشهای بی نظیر و بر طبق اصول فیزیو لوژی انسان می تواند نقش ارزشمندی را ایفا نماید. این رشته ورزشی می تواند بنا به ویژگیهای خاص خود، نقش اساسی در سلامت جامعه و در نتیجه در توسعه پایدار داشته باشد. و با ایجاد نشاط و شادی بستر لازم برای داشتن جامعه سالم كه هدف توسعه پایدار است ایجاد نماید..در این مطالعه سعی بر آن داریم تا به بررسی نقش كانگ فوتوآ 21 در توسعه پایدار و چالش های روبه رو با آن را ، مورد مطالعه قرار دهیم.


به ادامه‌ی مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 1389/11/24 21:24

بررسی رابطه بین سبک رهبری دبیران ورزشی

یکشنبه 1389/11/24 21:12

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،


عنوان مقاله :بررسی رابطه بین سبك رهبری دبیران ورزشی بر اساس نظریه مسیر- هدف و انگیزش دانش آموزان

 


نویسنده:صدیقه رفیعی
استاد راهنما: دكتر سید علیقلی روشن
استاد مشاور: دكتر جنا آبادی
چكیده:
در این پژوهش به بررسی ارتباط بین سبك رهبری دبیران ورزشی بر اساس نظریه مسیر – هدف و انگیزش دانش آموزان پرداخته شد. در این پژوهش 133 نفر از دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان شهربابك به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای دستیابی به نتایج از دو روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین سبك های رهبری دبیران ورزشی و انگیزش دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. بین سبك های رهبری دبیران ورزشی و ساختار تكالیف ورزشی رابطه وجود ندارد. بین سبك های رهبری دبیران ورزشی و میزان رسمی بودن سیستم اداری مدرسه رابطه وجود ندارد. بین میزان توانایی دانش آموزان و سبك های هدایتی، حمایتی و مشاركتی رابطه وجود ندارد ولی بین سبك رهبری هدف گرا و میزان توانایی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. بین میزان كنترل درونی دانش آموزان و سبك های رهبری دبیران ورزشی رابطه وجود ندارد. بین میزان كنترل بیرونی دانش آموزان و سبك های رهبری دبیران ورزشی رابطه وجود ندارد.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 1389/11/24 21:32

اساسنامه کانگ فوتوآ-21

یکشنبه 1389/11/24 21:08

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،


اصل یكم : منشور سبک کانگ فو توآ- 21 بر اساس دانشکده انشاء تن و روان بر مبنای فلسفی آن:

 

خداوند متعال دو پدیده شگرف بر بشرارزانی داشت تن و روان در با لندگی  رساندن آن دو قطب ، اساس خلقت عالم را آفرید وبه خاصیت انشاء ( آفریدن) او را خلیفه خود در روی زمین نامید كه در دو بعد تن وروان و روابط میان آن ( درونی و بیرونی ) با استفاده از عقل ، دانش ،ایمان ، عشق وهزار و یك اسماء كه انسان به دانایی و سعادت برسد و برای پیمودن آن و سیر طریقت دانایی بنیان گذاشته شده است.


به ادامه‌ی مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اساسنامه ، منشور ، کانگ ، فوتوآ-21 ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:33

سوالات متداول مربوط به سبك جهانی كانگ فو توآ 21

شنبه 1389/11/23 19:28

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،

كانگ فو توآ 21 به چه معناست؟

کانگ به معنای دانایی و فو به معنای طریقت و توآ به معنای انشاء تن و روان و 21 آن به منزله 21 خط تكنیكی در قرن بیست و یكم می باشد . پس كانگ فو توآ به معنای طریقت دانایی انشاء تن و روان می باشد.دارای73 هزار تكنیك ، تركیب و عكس العمل سازی و خاصیت های انرژی بر مدارهای هندسی تن می باشد.

_________

 نبرد یا مبارزه در كانگ فو توآ 21 به چه صورت است؟

در کانگ فو توآ ما مسابقه نداریم بلکه مبارزه داریم مبارزات در اوتایمی که تا مرحله یک به سی و پنچ نفر می رسد طوری که اجازه نمی دهد حریف در مرز او قرار گیرد. و هدف مبارزه پادافره (کیفر) آتش افروزان است که راه و رسم هماهنگی و همبستگی را نخواهند و فروغ اندیشه را بگسلند - مبارزه فقط در مقابل تجاوز و دفاع از انسانیت.

_________

اصول و منشور سه گانه ی كانگ فو توآ طریقت دانائی را بگویید؟

1) اجرای 21 مرحله تکنیکی .
2) بنیان دانشکده انشاء تن و روان.
3) التزام عملی به هفت مایگاه.

_________

كانگ فو توآ 21 را از چه سنی میتوان شروع كرد؟

کانگ فو توآ 21 برای تمامی افراد در سنین مختلف برنامه دارد وحد و مرزی از لحاظ سنی نمی شناسد.

_________
ورزش از دیدگاه علمی به چه معناست؟

تعریف ورزش از دیدگاه علمی، آنگونه مصرف انرژی که باعث تکامل تن و روان و همه حرکات انسان شود.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سوالات ، متداول ، مربوط ، به ، سبك ، جهانی ، كانگ ، فو ، توآ ، 21 ،
منابع: سبك‌ جهانی‌كانگ فوتوآ 21 ،
آخرین ویرایش: شنبه 1389/11/23 19:54

مفاهیم اولیه ی كانگ فو توآ 21

پنجشنبه 1389/11/21 16:53

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،

کانگ فو توآ21

کانگ فو توآ21 به چه معناست؟
کانگ یعنی دانایی و فو به معنای طریقت و توآ=انشاء تن و روان

کانگ فو توآ21 دارای چند مایگاه می باشد.
دارای 7 مایگاه به نامهای:فیزیولوژی،پزشکی،روان شناسی،علوم و تاریخ،فلسفه ،روح و روان وذن

کانگ فو توآدارای چند تکنیک و خط می باشد؟
دارای 73هزار تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی با 21 خط می باشد.

کانگ فو توآ از کدام کشور و توسط چه کسی بنیانگذاری شده است؟
از ایران با قدمت بیش از 4000 سال قبل از میلاد که در سال 48 توسط پرفسور ابراهیم میرزایی بصورت علمی فنی در ایران پایه گذاری شد.

کانگ فو توآ21 توسط چه کسی بنیانگذاری شد؟
توسط سرهنگ دکتر حاج احمد سلامی پیشکسوت کانگ فو توآی کشور،بنیانگذار دانشکده انشاء تن و روان،استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه

نبرد یا مبارزه در کانگ فو توآ21 به چه صورت است؟
در کانگ فو ما مسابقه نداریم بلکه مبارزه داریم مبارزات در اوتایمی که تا مرحله یک به سی و پنج نفر می رسد طوری که اجازه نمی دهد حریف در مرز او قرار گیرد. هدف مبارزه پاد افره آتش افروزان است که راه و رسم هماهنگی و همبستگی را نخواهند و فروغ اندیشه را بگسلند.مبارزه فقط در مقابل تجاوز و دفاع از انسانیت

همراه کیست؟
همراه کسی است که در طریقت دانایی گام بردارد برای خود سازی و خود شناسی و سالم سازی جسم و روح برای رسیدن به معنای واقعی خود

راهدان کیست؟
راهدان کسی است که راه طریقت را بشناسد و همراهان را هدایت نماید تا مسیر را بیابند.

راهدار کیست؟
راهدار کسی است که از راه طریقت دانایی نگهداری و راه طریقت دانایی را هموار می سازدتا راهدانان و همراهان مسیر را راحت تر دنبال کنند.

راهبان کیست؟
راهبان نگهبان و نظارت گر را ه طریقت دانایی می باشد که راه به بی راهه نرود و همیشه بیدار است.

راهبر کیست؟
راهبر کسی است که راه را می برد تا به مقصد واقعی برساند و به معنای هدایت گر است

مکان تمرینی طریقت چه نام دارد؟
مکان تمرینی ما در طریقت دانایی معبد نام دارد .همراه در معبد کانگ فو برای سالم سازی جسم و روح و هماهنگی تن و روان خود می کوشد و بدین منظور همراهان احترام خاصی به مکان تمرین خود دارند.

او تایمی به چه معناست؟
اوتایمی یک دایره سرخ است که در داخل آن دایره کوچک به رنگ سفید که مرکز یا هسته دایره می باشد قرار دارد.سفیدی رنگ دایره به معنای پاکی و قرمزی رنگ نشان خون انسانهاست که همه خونها یک رنگ است.ذهن من وتو فارغ از رنگ ها و نیرنگ هاست اگر آلودگی هست در اندیشه هاست.

قدرت در کانگ فو توآ برای چیست؟
در آماج کانگ فو قدرت آشتی است و انسانهای قدرتمند تجاوز گر نیستند بلکه هر چه ظلم وبیدادگری است در روح ضعیف انسانهاست.کانگ فو این راز را باز می کند و عدالتی هماهنگ بین جسم و روح به وجود می آورد.

فلسفه رکیما،شال و خط در کانگ فو چیست؟
رکیما نام شمشیر و تکنیکهای مربوط به آن است.شمشیر در طریقت دانایی پیام آور نور است نه خونچون تیغه شمشیر آغشته به خون شود حقایق دفن خواهد شد.اما پاکی شمشیر نور خورشید را انعکاس می دهد و تاریکی را نابود خواهد کرد.شال از دوران هخامنشی در ایران شروع شد و همه انبیا شال می بستند و از نظر فیزیولوژی یعنی آماده بودن از نظر علمی برای کنترل انرژی و از لحاظ فلسفه سه دور دور کمر بسته می شود به معنای پندار نیک در نهان،گفتار نیک در بیان و کردار نیک در عیان.خط مراحل ارتقا فنی همراهان است که بر سینه راست پیراهن او دوخته می شود و خط به معنای نوشتن تکنیکها در چینهای مغز برای به کار گیری نیروی فکری و موجی از تفکر مغز می باشد.

رنگ سیاه لباس همراهان طریقت دانایی به چه معناست؟
رنگ سیاه هیچ رنگی را در خود جز سفیدی و پاکی را قبول نمی کندو از لحاظ علمی درجه حرارت بدن را که همان انرژیاست کنترل می نمایدو لباس عزای جهل انسانی در کره ی زمین است.

فلسفه شالهای کانگ فو چیست؟
شال سفید به معنای صلح و پاکی و خامی است و رنگ سرخ آن نشانه خون سرخ است.شال سبز به معنای رویش و جوانه زدن است در فضای نیروهای فیزیکی تن.شال قهوه ای به معنای سوختن و پختگی در طریقت است.شال مشکی به معنای عبور از مرز تا ریکی ها ی زمان وخلق حرکات جدید بر مدار های هندسی تن.شال قرمز به معنای خون سرخ انسانهاست.و مرحله دکترا در دانشکده انشاء تن و روان می باشد.

چرا در طریقت دانایی به سر ضربه وارد نمی کنند؟
چون سر منبع انرژی و پایگاه تفکر انسانی است. و ضربه زدن به آن موجب قطع و اختلال امواج مغز و مدار های درونی آن می شود.

آیا کانگ فو توآتنها یک ورزش رزمی است؟
خیر کانگ فو توآ هنر رزمیدن و اجرای تکنیک های دست و پا نیست،هنر انسانیت است،هنر زیستن،منطقی اندیشیدن،منطقی گریستن به مسائل اجتماعی اقتصادی و سیاسی دوران است.

کیست انسان؟
انسان شاهکار هستی است و در حریم او همه چیز ناچیز است.اندیشه آدمی از واقعیت و پیوند دادن او با حقیقت است انسان شاهکار حقیقت است. انسان را باید در حریم معنویت جستجو کرد.دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مفاهیم ، اولیه ، ی ، كانگ ، فو ، توآ 21 ،
آخرین ویرایش: شنبه 1389/11/23 19:16

فلسفه خطوط

پنجشنبه 1389/11/21 15:54

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: فلسفه ، گنجینه ی نوامیس ،

فلسفه خطوط

آناتوا: به معنای من مساوی تو. تو مساوی من . من وتو به معنای ما و ما یعنی عالم کیهان شاهین نمای ترازوی آفرینش از تن و روان و گوهر بودگی انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانایان و آگاهی به آزادی انسان که تا امروز نهفته است آناتوا با 515 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی و خلاف  حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات و مجموعه اسرار آشکار و ینهان که راز جهانش مینامیم

آتادو: به معنای اسرار خلقت یا هستی و یا نبرد به ترکیب نیستی است.

آتادو با 317 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی و خاصیتهای خلاف موجی به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است.

سوتو:به معنای مرز دانایی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی مجموعا با  873 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی

سام سامائه: به معنای کاوش  انسان چیست ؟ آدمی کیست ؟ از چیست ؟ تولد آغاز و آغاز تولد او هستی است یا نیستی  و یا هستی و نیستی او یکی است ؟

گردیدن انسان به چیست؟ آیا تصورات انسان تا به امروز این چنین است یا فرهنگ توآ پذیری است.

سام سامایه با 5011 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی با رسیدگی تن و روان .

مایانه: به معنای تو ومن و من وتو و طبیعت مربوط به من و تو است .

کوانا : به معنای تضاد . بمعنای صفوف نامناسب انسانی  و ناهنجاریهای روانی و عدم آشنایی بر یزشکی عالم کیهان و ترسان از ورود به جهان تفکر امیز و فلسفه گرایی و از حرکات و اسرار فیزیکی انسانی و عدم توجه به علوم بنیانی و نا آگاهی به اساس روانی و ترسان بر اسرار مجهول انسانی و مجبور کردن انسان به درک آشکار عالم ینهانی که این نیرو متکی بر هفت مایگاه توآ سروده دانایی است .وایما بتو: وای ما بتو به معنی (ینجه مرگ) این معنی در کانگ فو توآ از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه ها و دادرسی انسانها  به شناخت و برسیهای زیر بناها و ایجاد انسان  به بینشها و دانشها  .  با 2301  تکنیک ترکیب عکس العمل سازی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: فلسفه ، خطوط ،
منابع: ::.سایت کانگ فو توآ21 کرج::. ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:33

کانگ فو توآ 21

پنجشنبه 1389/11/21 15:45

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ، فلسفه ،

در همه مکاتب و ادیان همه آدمیان به این اصل معتقدند که انسان دایم در نبرد است، نبرد یک انسان بزرگترین هنریست که او را اثبات مینماید. میدانیم انسان موجودی است در جهت خلاف طبیعت و در جهت حاکمیت و فرماندهی بر طبیعت، تا مرز خلیفه و نماینده خدا در زمین بودن و از این روست که انسان همیشه در مبارزه است، مبارزه با ضعفهای درونی خود، مبارزه با جهل همنوعان، مبارزه با نفس خود و شیطان. یکی از خصوصیات مشخصه کانگ فو روح مبارزه است که در همراه بتدریج و با زحمت و تلاشی در طول زمان بوجود می آید. همراه کانگ فو در عین تواضع و فروتنی جسم و جانش آرام نیست و دائم در کار و تلاش است با بیداری و احساس مسئولیت. مبارزه آزاد در کانگ فو برای پیروزی حق بر باطل صورت میگیرد برای دفاع از حریم انسانی و دفع حریف از مکانی که قصد تصاحب آنرا دارد. مبارزه تا آخرین قطره خون برای تحصیل حق و کوبیدن باطل به شکلی کاملا واقعی آماده بودن برای نبرد، نبردی واقعی برای احقاق آزادی، مبارزه در کانگ فو دعوای خیابانی نیست بلکه نبرد فکر برتر است.

... ما در کانگ فو مسابقه نداریم اما مبارزه چرا.دیدگاه ها : نظرات
منابع: سایت کانگ فو توآ21 "بانوان تهران" ،
آخرین ویرایش: - -

تغذیه و سیستم های تولید انرژی در ورزش

سه شنبه 1389/11/19 16:30

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،

فشار ناشی از ورزش‌های سنگین بر بدن به میزان قابل توجهی فراتر از سایر فشارهای روزمره است. به‌طور مثال متابولیسم شخص با تب بالا حدود ۱۰۰ درصد (دو برابر) افزایش می‌یابد.
ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تغذیه ، و ، سیستم ، های ، تولید ، انرژی ، در ، ورزش ،
آخرین ویرایش: - -

نقش آب در طی فعالیت ورزشی

سه شنبه 1389/11/19 16:28

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،

حدود دو سوم یعنی 65 درصد وزن بدن انسان را آب تشکیل میدهد. آب علاوه بر آنکه بطور خالص و یا در ترکیب مواد غذایی مصرف می شود از سوختن مواد غذایی در بدن نیز بوجود می آید . آب موجود در مواد غذایی دارای بیشترین ویتامینهای محلول در آب و املاح مواد غذایی است و دور ریختن آن موجب تلف شدن این ترکیبات با ارزش خواهد شد .
ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقش آب ، در ، طی ، فعالیت ، ورزشی ،
آخرین ویرایش: - -

كلیدهای موفقیت یك رزمی كار در مبارزه

سه شنبه 1389/11/19 16:19

نویسنده : یك همراه ناشناس

اصولاً در پیروزی یك نبرد رزمی عوامل بسیاری دخالت دارند، اما چند عامل هستند كه از عوامل دیگر بسیار مهمترند كه در پی می آید:

۱-ریلكس بدن: «ریلكس» واژه ای است انگلیسی و بمعنای شُل كردن بدن. رزمی كاری كه بتواند به طرز صحیحی بدنش را ریلكس و شُل كند به راحتی قادر است پارازیت‌ها و افكار منفی ذهن خود را كنترل نماید و فكرش را آرام سازد. به عبارتی «وقتی كه بدن آرام شود، ذهن نیز آرام می شود».زمانی كه ذهن آرام شد، فرد می تواند از تمام تكنیكها و فنون رزمی خود، در مبارزه حداكثر استفاده را ببرد. بعلاوه وقتی كه بدن ریلكس و آرام باشد، انرژی جسمی و روحی اضافی به هدر نرفته و رزمی كار بنیه و قدرت بیشتری برای مبارزه و اجرای فنون خواهد داشت. یك رزمی كار می تواند تكنیك شل كردن بدن را به 2 طریق انجام دهد:

الف-ریلكس ثابت: این شیوه به صورت نشسته و یا اغلب، دراز كش انجام می شود و شخص بوسیله القاء حس سنگینی به خود، نقاط بدنش را شل كرده و به آرامش می رسد.

ب-ریلكس متحرك: پس از اینكه تكنیك ثابت آموخته شد، شخص می تواند ریلكس متحرك كه بسیار موثرتر است را تمرین كند. ریلكس متحرك شامل حركات نرم«تایچی»و «چی كونگ» است. این حركات بعلت آنكه نرم، آهسته، روان و با هماهنگی تنفس انجام می شوند، عضلات رزمی كار را در حركت، ریلكس كرده به وی آرامش روحی فوق العاده ای می بخشد. و بخاطر آنكه از طریق این حركات، كارآیی هنرجوی رزمی بسیار بالا می رود، امروزه اكثر رشته های رزمی در جهان حركات نرم «تایچی» و «چی كونگ» را بعنوان مكمل سبك رزمی خود تمرین می كنند.


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: كلیدهای ، موفقیت ، یك ، رزمی ، كار ، در ، مبارزه ،
منابع: وبلاگ معبد پاس ،
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 8 1 2 3 4 5 6 7 ...