تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - تسلط بر خشم

تسلط بر خشم

جمعه 1390/01/19 19:55

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،


خشم در طبیعت هر انسانی به ودیعه گذاشته شده اما از ارزش های انسان این است که طبایع تکوینی خود را تحت فرمان عقل و ایمان در آورد نه اینکه اسیر فرمان طبایع تکوینی خود گردد . بنابراین یک انسان مومن و عاقل مامور به این است که هر گاه گرفتار خشم مذموم شد بر خشم خود تفوق و تسلط پیدا کند و آتش خشم خود را با صبر و خویشتن داری خاموش نماید تا هم مردم از سوی او در عافیت باشند و هم خود از رفتار شایسته و عقلانی برخوردار باشد .

خداوند در قران کریم می فرماید : (( والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین ))

انان که خشم خود را فرو می نشانند و از بدی ها و برخردهای ناپسند مردم می گذرند اینان انسان های نیکو کارند و خداوند نیکو کاران را دوست دارد .

فردی با امام سجاد (ع) برخورد اهانت آمیزی داشت . امام سجاد (ع) خویشتن داری نموده و جواب او را ندادند . پس از رفتن آن شخص که مقداری گذشت امام (ع) به همراهانش فرمود : برویم جواب آن شخص را بگوییم . همراهان حضرت ابتدا تصور کردندحضرن می خواهد مقابله به مثل نمایداما در بین راه دیدند حضرت آیه بالا را زمزمه مینماید دانستند کهحضرت درصدد بخشش او می باشد آنگاه که حضرت به در خانه آن شخص رسید و با آن شخص دیدار نمود سخنانی به این مضمون فرمودند : اگر تو مقصر بودی خداوند تو را ببخشد و اگر من تقصیر داشتم خداوند مرا ببخشد .

امام علی (ع) میفرماید : ...واکظم الغیظ و تجاوز عند المقدره و احلم عند الغضب و اصفح مع الدوله تکن لک العاقبه .

خشم خود را فرو بنشان هنگام تندی بردبارباش و با وجود قدرت و امکان انتقام گرفتن از انتقام دوری کن تا اینکه در انتهای کار سعادت و نیکبختی از آن تو باشد .

انسانهای قدرتمند تجاوزگر نیستند

منشأ خشم مذموم

از راه های علاج هر چیزی دانستن ریشه آن است از جمله خشم که بدانیم ریشه خشم مذموم چیست تا بتوانیم بر خشم مذموم خود غالب شویم .

امام صادق می فرماید :

(( سئل عیسی (ع) : ما بدو الغضب ؟ قال : الکبر و التجبر و محقره الناس . ))

از حضرت عیسی (ع) پرسیدند : ریشه خشم چیست ؟ فرمود : خودبرتربینی و جباریت و زورگویی و کوچک شمردن مردم .

هرکسی از این سه صفت مذموم دور باشد از خشم مذموم نیز بری خواهد بود .

1-   اعتقادی

هر مسلمانی با عقیده به اینکه قرآن کلام خداست و خداوند بندگانش رابه نگهداری و کنترل خشم خود امر فرموده است باید بر خشم خود تسلط داشته باشند و همچنین سایر دستورات دینی که در مورد فرو نشاندن خشم مذموم بیان شده است .

2-   سکوت

اصل جریان خشم مذموم این است که در هنگام خشم عقل فرد خشمگین فعال نیست و آدمی در آن لحظه رفتارو گفتار و افکار و اعمالش هیچ یک قانونی نیست پس برای پیشگیری از کارهای غیر عقلانی باید سکوت کرد تا مقداری شدت خشم کاسته شده و عقل فعال گردد .

امام علی (ع) میفرماید : (( داوو الغضب بالصمت ))  یعنی خشم را با سکوت مداوا کنید .

3-   تفکر

گرچه به هنگام خشم مذموم همانطور که عقل غیر فعال می گردد فکر و اندیشه نیز حالت رکود پیدا می کند اما اگر آدمی در این شرایط فکر و اندیشه را جایگزین هر فعل دیگری قرار بدهد عقل فعال خواهد شد اما در چه موضوعی باید اندیشید ؟

1-3- قدرت خدا

روشن است که در زندگی مادی و دنیوی بیش از هر موجودی با خداوند مخالفت می شود . مومنان یکنوع با اوامر الهی مخالفت می کنند و ملحدان به نوعی دیگر . در حالی که خداوند قادر مطلق است و هیچ موجود دیگری در قدرت با خداوند مقایسه نمی شود . در عین حال خداوند نسبت به خلاف بندگانش این همه گذشت و صبر دارد لذا پیامبر گرامی اسلام می فرماید :

(( یا علی لاتغضب فاذا غضبت فاقعد و تفکر فی قدرت الرب علی العباد و حلمه عنهم ))

ای علی هیچگاه بی مورد خشم نگیر و هرگاه گرفتار چنین خشمی شدی بنشین و درمورد خلاف بندگان نسبت به خدا و قدرت خدا بر بندگان و صبر و گذشت خدا نسبت به خطا کاران اندیشه کن .

2-3- رفتار ما به درگاه خدا

 اگر فرد خشمگین اندیشه کند که خود او چقدر به در گاه پروردگار عالمیان گناه ورزیده و از دستورات او تخطی کرده و با اوامرش مخالفت نموده اما خداوند متعال نتها بر او خشم نگرفته بلکه خلافهای اورا استتار نموده پس چنین فردی چگونه به خود حق میدهد نسبت به خلاف و خطای بندگان خدا چنین برآشفته و بر آنها خشم بگیرد ؟

3-3- عاقبت کار

یکی از محسنات و امتیازهای انسان بر سایر مخلوقات عاقبت اندیشی در هر کاری است که این عاقبت اندیشی چه کارهای سختی را به خاطر نتایج و عاقبت مثبتش بر انسان آسان می کند وچه کارهای شیرین و دوست داشتنی را به خاطر عاقبت سوء و ناشایستش از انسان دور می نماید .

پس انسان خشمگین اگر در عاقبت و نتایج کارش اندیشه کند از رفتارهایی که ناشی از خشم اوست نه عقل او ، خودداری خواهد نمود .


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تسلط ، بر ، خشم ،
منابع: کانگ فوتوآ 21 اهواز ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 20:09