تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - تاریخچه کانگ فو توآ

تاریخچه کانگ فو توآ

جمعه 1389/12/6 17:37

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،

  

 

 

تاریخچه كونگ فوتوآ

   پیدایش كونگ فو را خیلی ها به اشتباه به شرق نسبت میدهند در  صورتیكه طبق اسناد وشواهدی مستدل این رزم از ایران قدیم كه شامل  كشورهای كنونی همسایه اش ازغرب وشرق از عثمانی تاهندوستان گرفته  و  از شمال وجنوب ازتاجیكها تاكشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به مشرق زمین رفته است .ایرانی كه در برابر حمله مغول ها از جنگ نرم استفاده نمود ودر طول تاریخ بارها رزم خود را به اثبات رساند. طبق اسناد شخصی به نام بودید هارما از طریق جاده ابریشم به چین رهسپار می شود و در معبد شائولین با راهبانی روبرو می شود كه از فرط كم تحركی(انها مایحتاج خود را از طریق صدقات مردم بدست می آوردند)به نوعی خستگی و ...

دایش كونگ فو را خیلی ها به اشتباه به شرق نسبت میدهند در  صورتیكه طبق اسناد وشواهدی مستدل این رزم از ایران قدیم كه شامل  كشورهای كنونی همسایه اش ازغرب وشرق از عثمانی تاهندوستان گرفته  و  از شمال وجنوب ازتاجیكها تاكشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به مشرق زمین رفته است .ایرانی كه در برابر حمله مغول ها از جنگ نرم استفاده نمود ودر طول تاریخ بارها رزم خود را به اثبات رساند. طبق اسناد شخصی به نام بودید هارما از طریق جاده ابریشم به چین رهسپار می شود و در معبد شائولین با راهبانی روبرو می شود كه از فرط كم تحركی(انها مایحتاج خود را از طریق صدقات مردم بدست می آوردند)به نوعی خستگی و كسلی رسیده بودند و بودید هارما به انها فنون رزمی تعلیم داد ودر طول تاریخ چینی ها با ساخت فیلم های كم خرج سینمایی مالك این رزم را خودشان می دانند در صورتیكه در مسابقات جهانی در كشور خودشان بارها ایرانی ها از آنها  پیشی گرفته اند.

برخی نیز اعتقاد دارند درا یاما ازهندوستان وارد چین شده ،اما پژوهشهای دقیق تاریخی در حوزه فنون رزمی ،وجود شیوه مبارزاتی شبیه به فنون وی رادرهندوستان آن زمان تأیید نمی كند.دراین میان  نظر    «پال پیلوت»    مورخ فرانسوی وگروهی دیگر از محققان كه معتقدند وی ازایران به چین رفته است ،به حقیقت  نزدیكتر  به  نظر  می رسد .  وجود   معابدی  كه  در  غرب  چین  میان 
كوهستان ها وبعضاً در غار ها بنا ء شده ونقش نماد ماه وخورشید «كه از مبانی دیدگاه مانی وسایر مخالفین سلسله ساسانی است »بر دیوار آنها، همچنین مطالب تخصصی مطرح شده در مكاتب كونگ فو درباره ی ماه واشاره اساتید این سبك به ماه ومعنی آن در سبكهای «پاشی ین چین ،نگو چوچوآن»وسایر سبكها وتلفظ چینی كلمه فارسی «تاماه » كه همان  تاموست  به همراه خیلی دلایل دیگر بنیا نگذار كونگ فو شائولین كه شناخته شده ترین ریشه سایر هنرهای رزمی جهان است،رایك ایرانی معرفی می كند. به هر تقدیر ، درایاما ازغرب به چین آمد وبه «بودتور »رفت وپس از طی مراحل ومنازعاتی ، امپراتور،آن معبد را دراختار وی گذاشت تا  تعلیمات  خود را  در آنجا
بنیاد نهد. این معبد پس از چند دوره تخریب وآتشسوزی وبازسازی ،بعدها درزمان سلسله «تانگ»شائولین نام گرفت .

واما كونگ فوتو آ با بهره گیری از سالها تجربه در رشته های مختلف رزمی و دوره های جنگهای چریكی و نبوغ و قابلیت های علمی و فنی آقای (ابراهیممیرزایی) در ایران بنیانگذاری شد. اصول اساسی كونگ فوتوآ در كتاب ( ذن در كاراته) توسط بنیانگذار تعیین گشت و مراحل آزمایش را در باشگاه سرباز (پهلوی سابق) با موفقیت پشت سرگذاشت. با گذشت چند سال و تربیت تعداد قابل توجهی از همراهان ، كونگ فوتوآ فعالیت رسمی خود را از سال 1352 با تأسیس دانشكده انشاء تن و روان آغاز نمود، به خاطر هماهنگی با فیزیك بدنی جوانان این سرزمین و درخشش چشمگیر همراهان در مقایسه با ورزش های رزمی آن زمان ،كونگ فوتوآ در مدت كوتاهی كمتر از 5 سال مسیر ترقی و تعالی را طی نمود و سیل انبوه جوانان را بخود جذب كرد. بخاطر اختلاف استاد میرزایی با مسئولین وقت ورزش (شاهپور غلامرضا)، دانشكده انشاء تن و روان در سال 1356 تعطیل شد و خیل عظیم همراهان كونگ فوتوآ در پارك ها و سالن های كوچك خصوصی و سوله های اجاره ای به فعالیت ادامه دادند. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی و سرنگونی رژیم پهلوی تقریباً تمام سالنهای ورزشی باشگاه تاج تحت مدیریت و حفاظت همراهان كونگ فوتوآ قرار گرفت و فعالیت ورزشی بدون وقفه شروع شد، و كونگ فوتوآ حدود 2 سال با سرعت در ارتقاء كمی و كیفی همراهان موفقیت های چشمگیری را كسب نمود. متأسفانه در سال 1360 بعلت سوء تفاهم هابه سبب فعالیت های سیاسی استاد میرزایی مجدداً فعالیت رسمی كونگ فوتوآ دچار وقفه شد،در این قضیه كه علامت سؤال بزرگی برای همراهان غیور و وطن پرست است گروه حقیقت یاب سایت با تفحص سودجویی و حسادت عده ای بدخواه  پی به   را كه سنگ سبكهای پوشالی خارجی را به سینه می زنند بردند این گروه ها هم اكنون نیز با راه اندازی سایت هایی موهن با نقاب توآ به ریشه توا ضربه میزنند و حتی با عناوینی مانند علم حق وعدالت در حال تضعیف توآ هستند ولی به امید خدا و درایت همراهان واقعی تیر آنها به قلب دشمنان خواهد خورد ودر همان سال1360  همراهان كونگ فوتوآ كماكان به امر معرفی  و آموزش این ورزش رزمی جذاب و پرطرفدار ایرانی ادامه دادند. در اثر فعالیت های چشمگیر و تلاش خستگی ناپذیر و پیگیری های مستمر همراهان مجدداً اوایل 1370 فعالیت كونگ فوتوآ با عنوان انجمن كونگ فوتوآ بطور رسمی زیر نظر فدراسیون كاراته ادامه یافت. در سال 1371 كمیته مستقل ورزشهای رزمی و اواخر سال 1371 فدراسیون كونگ فو، ووشو و رزم آوران تشكیل شد و در سال 1378 بنام فدراسیون ورزشهای رزمی تغییر نام یافت و درمدتی كمتر از یك سال در سال 1379 تحت عنوان كمیته مستقل كونگ فوتوآ فعالیت نمود و مجدداً در سال 1381 در زمره سبك های فدراسیون ورزشهای رزمی درآمد. این تغییرات پی در پی كه غالباً با مدیریت افراد غیر آشنا همراه بود آسیب های بسیار جدی تر و مخرب تر از زمان فعالیت غیررسمی بر پیكر كونگ فوتوآ وارد نمود، اما با وجود همه این ناملایمات و جفاها ، همراهان كونگ فوتوآ به ساماندهی و سازماندهی اینورزش رزمی ایرانی ادامه دادند و تمام آئین نامه ها و مقررات علمی و فنی و ارتقاء رتبه های فنی و مدارج مربیگری و داوری را تدوین نمودند. اكنون كونگ فوتوآ با چندصد هزار همراه در سرتاسر ایران اسلامی و بسیاری از كشورها از جمله آمریكا، كانادا، هلند، آلمان، تركیه، آذربایجان، سوریه، لبنان، پاكستان، افغانستان، سوئد، بلژیك،امارات،برزیل فعالیت گسترده ای دارد و هر روز به تعداد همراهان این ورزش افزوده می شود.در حال حاضر كونگفوتوآ جمهوری اسلامی ایران زیر نظر هیات كونگ فو جمهوری اسلامی ایران كه در سال1384 با ریاست آقای منتظری  آغاز به كار كرده  وبا ریاست آقای رضا حیدری به فعالیت خود مشغول است وبه عنوان سبك اصلی فدراسیون پر قدرت به كار خود ادامه می دهد به صورتی كه غالبا توآكاران اعضای تیم ملی را تشكیل می دهند. به امید تعالی روزافزون
 توآدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تاریخچه ، كانگ ، فو ، توآ ، 21 ،
آخرین ویرایش: جمعه 1389/12/6 17:40