تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - اساسنامه انجمن کانگ فوتوآ-21 فنلاند

اساسنامه انجمن کانگ فوتوآ-21 فنلاند

سه شنبه 1389/11/5 15:21

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،

   اساس‌نامه انجمن 

 

 

1. نام و نشانی انجمن

نام انجمن کانگ فو توآ-21 فنلاند می باشد كه در تامپره، فنلاند مستقر است.

2. هدف و نوع فعالیت

هدف انجمن عبارتست از ارتقا و توسعه هنر رزمی کانگ فوتوآ-21

اقدامات انجمن برای رسیدن به اهداف خود عبارتست از سازماندهی آموزش و تمرین، تعلیم و جلسات آموزشی، برگزاری مراسمات و سمینارها.

انجمن برای ادامه فعالیت های خود می‌تواند از اعضاء هزینه پیوستن و شهریه سالیانه دریافت نماید، در مقیاس کوچک از ارگانهای مختلف تقاضای کمک مالی نماید و همچنین می‌تواند کمکهای اهدایی را قبول نماید.

3. اعضاء

هر فرد که اهداف و قوانین این انجمن را قبول داشته و مایل باشد، می تواند عضو انجمن شود.

پیوستن اعضاء از طریق درخواست عضویت و با موافقت هیئت مدیره انجمن انجام می‌گیرد.

4. استعفا و یا عزل عضو

یك عضو وقتی مستعفی شناخته می‌شود كه یا بصورت كتبی به هیئت مدیره یا رئیس انجمن اطلاع داده باشد و یا در نشست‌های انجمن و بقصد ثبت در گزارش انجمن استعفای خود را اعلام نماید.

هیئت مدیره می‌تواند عضو را از انجمن اخراج کند اگر وی شهریه خود را پرداخت نکرده باشد، از شرایط پذیرفته شده توسط خود وی در هنگام درخواست عضویت تخطی كرده باشد، با كارهایش در انجمن و یا خارج از انجمن ضرر قابل توجهی به انجمن وارد نموده باشد و یا شرایط عضویت دیگر درباره او مصداق پیدا نكند.


5. هزینه پیوستن و شهریه سالیانه

اعضاء ملزم به پرداخت هزینه پیوستن به انجمن و شهریه سالیانه می‌باشند. مقدار شهریه سالیانه توسط اعضاء انجمن و در نشست سالانه تعیین می‌شود.

6. هیئت مدیره

رسیدگی به امور انجمن توسط هیئت مدیره انجام می‌پذیرد که شامل رئیس و 3 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که در نشست سالانه انتخاب می‌شوند.

هیئت مدیره برای یكسال انتخاب می‌شود و دوره فعالیت آن عبارت است از فاصله زمانی بین نشست‌های سالانه.

هیئت مدیره باید از بین اعضای خود نایب رئیس، دبیر، خزانه‌دار (كسی كه فعالیت‌های مالی را انجام می‌دهد) و همچنین به تعداد لازم کارمند انتخاب نماید.

نشست‌های هیئت مدیره با صلاح دید رئیس انجمن یا معاون وی و یا به درخواست حداقل نیمی از اعضای هیئت مدیره برگزار می‌شوند.

هیئت مدیره زمانی قدرت تصمیم‌گیری دارد كه رئیس انجمن یا معاون وی و حداقل نیمی از اعضاء حضور داشته باشند. برای تصویب هر پیشنهاد بدست آوردن بیشترین رای ضروری است. در صورت برابر بودن آرای موافق و مخالف قرعه انداخته خواهد شد.

7. بكار بردن نام و امضای انجمن

امضای انجمن زمانی اعتبار قانونی دارد كه توسط دو تن از این افراد مرقوم شده باشد: رئیس انجمن، نایب رئیس، دبیر و خزانه‌دار.

8. حسابداری و حسابرسی

سال مالی انجمن برابر با سال تقویمی است.

تصمیمات گرفته شده درباره فعالیت‌های مالی و مدارك مربوط به آن و همچنین گزارش سالیانه هیئت مدیره باید حداقل سه هفته پیش‌تر به حسابدار داده شود. حسابدار باید حداقل دو هفته پیش از نشست سالیانه به هئیت مدیره گزارش مكتوب بدهد.


9. نشست‌های انجمن

نشست‌های سالیانه انجمن در تاریخی بین ماه ژانویه تا ماه می كه هئیت مدیره مقرر می‌كند برگزار می‌شود.

نشست‌های اضافه در صورتی برگزار خواهد شد كه اعضاء در نشست سالیانه بر آن تصمیم گرفته باشند، یا هیئت مدیره آن را ضروری تشخیص دهد و یا حداقل یك دهم از اعضای داری حق رای بصورت مكتوب و برای یك منظور ویژه آن را درخواست كرده باشند. نشست در مدت زمانی سی روزه پس از ارایه درخواست باید برگزار شود.

در نشست‌های انجمن، هر عضو یک رای دارد.

تصمیمات نشست شامل پیشنهاداتی است كه به تصویب بیش از نصف اعضاء یا آن تعداد از اعضاء كه در اساس‌نامه ذكر شده است رسیده باشد. اگر آرای موافق و مخالف برابر باشند آنگاه رای رئیس انجمن تصمیم نهائی خواهد بود. اگر این رای‌گیری برای انتخاب هیئت مدیره باشد و آرای موافق و مخالف برابر باشند آنگاه قرعه انداخته خواهد شد.

10. برگزاری نشست‌های انجمن

مدیریت باید، حداقل هفت روز پیش از هر نشست، با فرستادن نامه یا با چاپ در روزنامه محلی و یا با ایمیل اعضای انجمن را برای برگزاری نشست دعوت كند.

11. نشست سالیانه

در نشست‌های سالیانه انجمن این موارد بررسی می‌شوند:

1.       آغاز نشست‌ها

2.       انتخاب رئیس انجمن، دبیر، دو تن از افرادی كه گزارش‌ها را بررسی می‌كنند و اگر لازم شد دو تن از افرادی كه آرا را می‌شمارند،

3.       قانونی بودن و قدرت تصمیم‌گیری نشست انجمن،

4.       مراحل گوناگون برگزاری نشست،

5.       تصمیم درباره حساب بانكی، گزارش سالیانه و گزارش حسابدار ارائه می‌شود،

6.       تصمیمات گرفته شده درباره فعالیت‌های مالی و ترخیص هیئت مدیره از مسئولیت خود برای دوره جاری،

7.       برنامه فعالیت‌‌های انجمن، ارزیابی درآمدها و مخارج انجمن و اندازه هزینه پیوستن به انجمن و شهریه سالیانه،

8.       برگزیدن رئیس انجمن و دیگر اعضاء هیئت مدیره برای دوره بعدی،

9.       برگزیدن یك یا دو حسابدار و همچنین حسابدار علی‌البدل برای دوره بعد،

10.   دیگر عناوین قید شده در دعوتنامه نشست.

اگر عضوی بخواهد مواردی را به دستور جلسه نشست‌ها اضافه كند تا در نشست‌ها روی آنها گفتگو شود باید آنها را بصورت مكتوب و در فاصله زمانی مناسب پیش از نشست به آگاهی هیئت رئیسه برساند.

12. تغییر قوانین و انحلال انجمن

تغییر قوانین و انحلال انجمن در نشست انجمن و با آرای موافق حداقل سه چهارم شركت كنندگان امكان‌پذیر خواهد بود. همچنین موضوع تغییر قوانین و انحلال انجمن می‌بایست در دعوتنامه‌های ارسالی برای اعضاء ذكر شده باشد.

اگر انجمن منحل شود سرمایه آن، بر اساس تصمیمات نشست، باید صرف كارهائی شود كه انجمن در بدو تاسیس برای انجام آنها شكل گرفته بود.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اساسنامه ، انجمن ، کانگ ، فوتوآ-21 ، فنلاند ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:32