تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - کانگ فو توآ 21

کانگ فو توآ 21

پنجشنبه 1389/11/21 16:45

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ، فلسفه ،

در همه مکاتب و ادیان همه آدمیان به این اصل معتقدند که انسان دایم در نبرد است، نبرد یک انسان بزرگترین هنریست که او را اثبات مینماید. میدانیم انسان موجودی است در جهت خلاف طبیعت و در جهت حاکمیت و فرماندهی بر طبیعت، تا مرز خلیفه و نماینده خدا در زمین بودن و از این روست که انسان همیشه در مبارزه است، مبارزه با ضعفهای درونی خود، مبارزه با جهل همنوعان، مبارزه با نفس خود و شیطان. یکی از خصوصیات مشخصه کانگ فو روح مبارزه است که در همراه بتدریج و با زحمت و تلاشی در طول زمان بوجود می آید. همراه کانگ فو در عین تواضع و فروتنی جسم و جانش آرام نیست و دائم در کار و تلاش است با بیداری و احساس مسئولیت. مبارزه آزاد در کانگ فو برای پیروزی حق بر باطل صورت میگیرد برای دفاع از حریم انسانی و دفع حریف از مکانی که قصد تصاحب آنرا دارد. مبارزه تا آخرین قطره خون برای تحصیل حق و کوبیدن باطل به شکلی کاملا واقعی آماده بودن برای نبرد، نبردی واقعی برای احقاق آزادی، مبارزه در کانگ فو دعوای خیابانی نیست بلکه نبرد فکر برتر است.

... ما در کانگ فو مسابقه نداریم اما مبارزه چرا.دیدگاه ها : نظرات
منابع: سایت کانگ فو توآ21 "بانوان تهران" ،
آخرین ویرایش: - -