تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - مطالبی از كتاب رموز كانگ فو توآ 21

مطالبی از كتاب رموز كانگ فو توآ 21

سه شنبه 1389/11/19 17:15

نویسنده : یك همراه ناشناس

شال سبز روئیدن در فضای فیزیکی است شال قهوه ای سوختن در ورای نیروهای فیزیکی و شال مشکی نمایانگر ماوراء نیستی یعنی عبور از مرز تاریکی ها و ورود به ژرف آدمی است. شال قرمز پیمودن اسرار فر فروز انسانی یعنی طی فرهنگستان علوم-فلسفه - روح و روان - جهان پزشکی - علم روانشناسی - ذن و  فلسفه قرآنی نگرش آمیز است.

در این زمان بی زمان اندیشه ها آلوده و گرفتار زمان است که به نحوی باید به درک انسانیت رسید و از خویشتن خویش غافل مشد . رهایی جستن از رادیکال هستی ممکن نیست مگراینکه به خود آمد و راز دانشکده کانگ فو توآ رابه زبان آورد

'TO'A كه كیست انسان...
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مطالبی ، از ، كتاب ، رموز ، كانگ ، فو ، توآ ، 21 ،
منابع: وبلاگ معبد پاس ،
آخرین ویرایش: - -