تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - معرفی سبک کانگ فو توآ 21

معرفی سبک کانگ فو توآ 21

سه شنبه 1389/11/19 17:02

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ، تاریخچه ،

به نام خالق تن و روان ; خدای ایثار و انصاف

رشته ورزشی كونگ فو قدمتی ۵۰۰۰ ساله دارد و اولین بار توسط شخص هندی ساكن چین ابداع شده است. اسطوره های زیادی تا كنون در رشته كونگ فو شناخته شده و شهرت جهانی یافته اند سبك توآ توسط شخص ایرانی در سال ۱۳۴۹ هجری شمسی توسط پ.ا.م بنیان نهاده شد و بر اصول تز علمی و دروس دانشكده ای پایه ریزی شد كانگ فو توآ ۲۱ نیز پس از خروج پ.ا.م توسط ارشدترین شاگرد ایشان دكتر احمد سلامی پی گیری شد و دارای ۲۱ خط تكنیكی ، مبارزه ای و سلاح سرد می باشد. سبک کانگ فو توآ بر خلاف سایر هنرهای رزمی به بعد معنوی انسان یعنی روان نیز ارزش قائل است و روان را اصلی جدایی ناپذیر از ورزش می داند.در این رشته برد و باختی وجود ندارد و هر کس فقط برای افزایش قدرت جسمانی و روانی به این سبک روی می آورد. برخی این رشته را آموزش حمله و دفاع در برابر خطرات احتمالی می دانند. ضربات این سبک از چند محور اصلی شامل پیچش ها و تركیب ها و عکس العمل های سریع و لحظه ای صورت می گیرد در مبارزات این سبك از ضربات متفاوتی استفاده می شود که این ضربات شامل ۷۰ ٪ ضربات پا و ۳۰ ٪ ضربات دست است. بیشتر ضربات توسط پاها انجام می گیرد چون پاها هم از قدرت زیادی نسبت به دست ها بر خوردار هستند و هم از نظر طولی از دست ها بزرگ هستند و می توانند نسبت به دست ها سریعتر و زودتر و هم پر قدرت تر ضربه بزنند. در این سبک دفاع خاصی برای هر ضربه وجود دارد چه از روبرو و چه از پشت. این سبک علاوه بر افزایش قدرت جسمانی انعطاف و نرمیت را نیز در بدن افزایش می دهد.

همراه: کارآموزانی که پای در این راه (کانگ فو توآ ۲۱) میگذارند همراه نامیده می شو ند یعنی پیمان همراهی با سایر همراهان می بندند که تا در توان دارند لحظه ای از حرکت باز نایستند و هر چه میدانند را از سایر همراهان دریغ نکرده و به آنان نیز بیاموزند.

رتبه بندی: درجه ورتبه بندی همراهان از نظر ارشدیت بر اساس خطوط ۲۱ گانه صورت می گیرد. همراهی که تمام تکنیک های مربوط به خط خود را تمام کرده باشد در آزمونی که تحت نظارت راهدانان یا راهداران یا راهبانان می باشد شرکت کرده و با ارائه تز علمی در صورت تایید ناظرین محترم خط مربوطه را کسب مینماید. خطوط تکنیکی به رنگ قرمز و خطوط مبارزه ای به رنگ سبز و خطوط سلاح ها به رنگ قهوه ای می باشند.خط اول آناتوآ نام دارد و به رنگ قرمز است. خط دوم مبارزه آناتوآ است و به رنگ سبز می باشد. خط سوم آتادو نام دارد و خط چهارم سوتو نام دارد و به رنگ قرمز است. ...
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: معرفی ، سبك ، كانگ ، فو ، توآ ، 21 ،
منابع: وبلاگ معبد پاس ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 1389/11/19 17:12