تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - نحوه ورود وخروج از كلاس

نحوه ورود وخروج از كلاس

دوشنبه 1389/11/11 16:47

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،


نحوه ورود وخروج از كلاس:

همراه بعد از پوشیدن لباس كونگ فو توا هنگامی  كه وارد كلاس یا معبد میشود ایستاده و با صدای بلند توا گفته و وارد كلاس میشود این یعنی احترام به سایر همراهان و دانشكده  یا معبد   میباشد  

 ترك كردن معبد یا كلاس:

1 – جین جای ( زانو زدن همراهان و باز كردن شال)

2-گانگای (عبادت و نیایش بر شال)

3- كامی سمای

4-ایستادن همراهان و اعلام توآ یورومه و عقب گرد و ترك معبد
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نحوه ، ورود ، خروج ، از ، كلاس ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 1389/11/11 17:43