تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - تاریخچـه و چگونگـی پیدایش کانگ‌فو‌توآ

تاریخچـه و چگونگـی پیدایش کانگ‌فو‌توآ

چهارشنبه 1389/11/6 16:50

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ، تاریخچه ،

تاریخچه کانگ‌فو ، تاریخچه انسانی و خلق آن آغاز تفکر به حرکت فکریست که بعدها حرکت بدنی نیز به آن آمیخته شد. ابتدا انسان به تقویت فکر و درون فکری «به خود آمدن» روی آورد و بر این نگرش ریاضـت را لازمه بریدن از بندهای «من دروغین» و ارتقاء و پرورش «من حقیقی» دانست و جوکی و یوگا (یعنی به زیر یوغ درآوردن تن و به درون خود نگاه کردن و تفکر نمودن) یکی از شدیدترین صورتهای ریاضـت که با اعمالی از قبیل روزه‌های طولانی و ثابت به یک نقطه نگاه کردن، ساعتها بی‌حرکت ماندن و کنترل تنفس همراه بود. بودا که با نام ایشان همه آشنا هستند، خود از جمله کسانی بود که در این راه اهتمام ورزید و به روشن بینی و آگاهی یعنی «نیروانا» دست یافت. نیز معتقد بود که افرادی که از این طریق توانستند به روشن بینی و تقویت نیروی فکری دست یابند از نظر جسمی کاملا ضعیف بوده و ناتوان گشته‌اند. بدین بیان ذن استاتیک تنها به یک نیمه از انسان توجه داشت و جسم را کاملا فراموش میکرد. تا اینکه یکی از پیروان آئین بودا بنـام داروما تایشی که از هندوستان به چین سفر میکند تا اصول دین بودایی را به پادشاه لیانـگ تعلیم دهد. وی در چین و در معبدی بنام شائولین سو     (shaolin  szu)

اقامت و به تعلیم مکتب خودش میپردازد. . و این بود که به حرکات مختصر دست و پای خود نیروی دورانی داد. ولی آنچه او خلق نمود حرکاتی مختصر و محدود بود. بعد از داروما تایشی و در طول زمان این حرکات سیر تکاملی خود را پیمود و سپس از نظر علمی و اسرار هندسی و تاثیرات نیروی ثقل جاذبه و میدان مغناطیسی بر روی بدن مورد بررسی قرار گرفت و بالاخره  کانـگ‌فـو با حرکات و فلسفه ای که امروز شاهد آن هستیم در شاخه‌های مختلف پدید آمد.

 

هنر مبارزه ای کانگ‌فو به شکل امروزی مستقیما به تکنیک فکری و جسمی تـوآ مربوط می‌شود که خود از هنر قدیمی ‌دین ما می‌باشد. به مفهوم علمی از «هستی» و یا «جهان تن و روان» آدمی مایه می‌گیرد. راهبر بر پیروانش می‌آموزد که هر چند اندیشه، پایگاه برتر و مایگاه راز عالم است، اما اساس آن در جسم بنیانگیر می‌شود که با ملحق‌شدن جسم و روح به یکدیگر انرژی حاصل از آن نمایان می‌شود.

راهبر توآ در دانشکده انشاء تن و روان پس از یازده سال اندیشیدن درباره نیروهای فیزیکی ، انشاء پزشکی شامل بر طب سوزنی و سلسله اعصاب علم فیزیولوژیک، ماده و انرژی، ذن، انشاء علوم، روانشناسی، علم روح و انشاء فلسفه و نگرش تفکر آینده که انشاء انسان امروزی را در بر می‌گیرد حرکاتی برای دست و پا ایجاد می‌کند که به نام کانـگ‌فو‌تو‌آ لقب می‌گیرد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تاریخچـه ، چگونگـی ، پیدایش ، کانگ‌ ، فو‌ ، توآ ، فوتوآ ، 21 ، توآ21 ، فوتوآ21 ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 1389/11/11 17:46