تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - چاکرا

چاکرا

چهارشنبه 1389/11/6 16:48

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،


چاكرا كلمه ای سانسكریت به معنای چرخ است، چرخ سمبل حركت دورانی حول یك محور است. شكل چرخ برای چاكراها نمود یگانگی و اتحاد درونی آنها است. چاكراها ریشه در باورها و دیدگاه متافیزیك هندو دارند. در دیدگاه هندو، هستی از جنس تفكر و آگاهی است و قصد آگاهی تبلور به شكل ماده است. این امر خلاف دیدگاه مادی است،كه ماده را سر آغاز جهان، و آگاهی را ناشی از آن می‌داند.

مبنای این نوشته، دیدگاه متافیزیك هندو است. از این دیدگاه جهان رویای، رویابینی است كه همه اجزای این رو یا خود نیز رو یا می‌بینند. در این دیدگاه یك جهان اكبر وجود دارد كه خود متشكل از بی‌شماری جهان‌های اصغر است. در این بین چاكراها واسطه های بین جهان اكبر و جهان اصغر هستند. بنابراین تجربه ما از جهان هستی در سطوح مختلف آگاهی و از طریق چاكراها تجربه می‌شود. چاکراها مانند گردابی عمل می‌کنند که انرژی حیاتی را از محیط اطراف و از كیهان می‌گیرند و آنها را به امواج مورد نیاز نقاط مختلف بدن تبدیل می‌كنند. علاوه بر این آنها انرژی را به اطرافشان پخش می‌كنند. توسط این سیتسم انرژی، انسان نهایتا در حوزة‌ تبادل دایم انرژی با كیهان و دنیا و انسان‌های دیگر است. هر یک از چاکراها در هر قسمت از بدن که قرار داشته باشد انرژی آن قسمت از بدن و سطحی از اگاهی را در کنترل خود دارد. طبق دست نوشته‌های قدیمی 88000 چاكرا در بدن هر یك از ما وجود دارد و به ندرت می‌توان نقطه‌ای در بدن انسان پیدا كرد كه در برابر دریافت و انتقال یا تغییر دادن انرژی‌ها حساس نباشد. فقط حدود 40 چاكرای فرعی وجود دارد كه مهمترین آنها در طحال، پشت گردن، كف دست‌ها و كف پاها قرار دارند. اما تقسیم‌بندی دیگری هم برای تعداد چاكراها وجود دارد كه می‌گویند چاكراهای مهم در بدن انسان 7 تا می‌باشند كه همگی در امتداد ستون فقرات از حدود مقعد آغاز شده و تا تاج سر ادامه پیدا می‌کنند و دائما در حال چرخش به سر می‌برند. چرخش چاكراها در مردان به سمت راست (در جهت عقربه های ساعت) و در زنان به سمت چپ می‌باشد. وقتی درمانگران می‌خواهند چاكرایی را تقویت كنند می‌توانند در جهت چرخش چاكراها كار درمان را انجام دهند. مثلا در رایحه درمانی می‌توان مواد معطر را به صورت دورانی در جهت چرخش چاكراها حركت داد یا اگر با سنگ‌های قیمتی می‌خواهید روی چاكراها تأثیر بگذارید باز می‌توانید جهت چرخش چاكراها را در نظر داشته باشید.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -