تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - یین - یان و پنج عنصر قسمت چهارم

یین - یان و پنج عنصر قسمت چهارم

چهارشنبه 1389/11/6 16:40

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،

رای درک بهتر چهار تأثیر بحث شده بهتر است به مثال زیر توجه فرمائید:

همانطور که ذکر شد کلیه، کبد و کبد قلب را کنترل می‌کند (رابطة تقویت کنندگی). اگر بنا به دلایلی نیروی کبد افزایش یا کاهش یابد، ریه آن را تعدیل می    کند (رابطة کنترل کنندگی). حال اگر نیروی کبد کاهش پیدا کند و از طریق رابطة کنترل کنندگی تعادل بوجود نیاید، نیروی حیاتی ریه بطور فرضی افزایش می    یابد (رابطة بیش تأثیری). چنانچه نیروی کبد به طور مرضی افزایش پیدا کند، از نیروی طحال کاسته شده و ریه تضعیف میشود (رابطة تأثیر معکوس).

میبینیم که ارگانها از طریق تئوری پنج عنصر یک درهم آمیختگی عجیب دارند و کوچکترین مشکل در یک ارگان، بر سایر ارگانها تأثیر میگذارد. با توجه به شکل ۳-۲ میتوانیم ارتباط ارگانها را با یکدیگر به خوبی درک کنیم.

ارتباط یک عنصر با ارگان مربوط به آن را نیز می

توان با یک مثال مشخص کرد:

طبق تئوری پنج عنصر، قلب طبیعت و خصلتی شبیه به آتش دارد. رنگ مربوط به آن سرخ، فصل مربوط به آن تابستان، ارگان حسی آن زبان، احساس مربوط به آن لذت است. قلب قدرت کنترل عروق را نیز در دست دارد. شخصی که احساس لذت و نشاط میکند از قلب سالمی برخوردار بوده و تظاهر قلب را میتوان در زبان ببینیم (در بیماریهای قلب نوک زبان رنگ طبیعی خود را از د ست میدهد). اگر قلب خوب کار نکند رگهای بدن دچار اشکال میشوند.

با استفاده از تئوری پنج عنصر میتوان تمهیدات درمانی مناسب را نیز انتخاب کرد. مثلاً اگر قلب دچار بیماری شده و انرژی آن از تعادل خارج شده باشد، باید براساس تأثیرات بیش تأثیری و تأثیر معکوس، علت واقعه را علاوه بر قلب در سایر ارگانها نیز جستجو کرده و  نسبت به رفع آن اقدام کرد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -