تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - کاهش اضطراب و افسردگی با ورزش

کاهش اضطراب و افسردگی با ورزش

چهارشنبه 1389/11/6 16:20

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،


تأثیر تمرین‌های یوگا

آزمایشی كه در بنیاد كلیولند بر روی 70 نفر از سالمندان بالای 55 سال دارای پرتنشی خفیف تا متوسط انجام شد نشان‌دهنده تأثیر تمرین‌های یوگا بر متغیرهای روان‌شناختی است. در این آزمایش سالمندان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یك گروه به مدت 12 هفته دو بار در هفته به انجام تمرین‌های ساده یوگا پرداختند و گروه دیگر در همین مدت به انجام تمرین‌های ورزشی همراه با موسیقی پرداختند. وضعیت بالینی دو گروه در زمینه‌های اضطراب، افسردگی، پرتنشی، احساس خستگی، عصبانیت و اختلالات خواب قبل و بعد از انجام تمرین‌ها و همچنین 12 هفته بعد از خاتمه تمرین‌ها (به عنوان پیگیری) بررسی شد. نتایج نشان داد كه گروهی كه تمرین‌های ساده یوگا را انجام می‌داد در تمام زمینه‌های یاد شده در مقایسه با دیگر گروه تمرین‌های ورزشی همراه با موسیقی بیشتر بهبود یافته بود. تحقیقی كه در جنبش سالمندان امریكا در فلوریدا بر روی بیش از صد نفر از زنان سالمند انجام گرفت نشان داد كه انجام تمرین‌های یوگا می‌تواند اضطراب، تنش و عصبانیت را كاهش داده و عزت‌نفس را افزایش دهد.

تأثیر ورزش بر حافظه

تحقیقات دكتر هیتر.س. اولیف در دانشگاه علوم تندرسی اورگان در امریكا نشان داد كه سالمندانی كه یك برنامه تمرینی شامل راه‌رفتن سریع بر روی نوارگردان را سه‌بار در هفته و به مدت یك ساعت، در طول چهار ماه انجام می‌دادند حافظه و زمان واكنش آنها، بهبود یافته بود. تحقیقات بیشتر نشان داد كه آهسته دویدن (Jogging    )، راهپیمایی، دوچرخه‌سواری و حركات موزون نیز مانند راه رفتن سریع موجب بهبود حافظه و زمان واكنش در سالمندان می‌شوند.

پژوهشگران همچنین دریافتند كه سالمندانی كه در یك برنامه تمرینی قدرتی و انعطافی به مدت یك ساعت سه بار در هفته و در طول 4 ماه شركت كردند عملكردشان در اجرای آزمون‌های حافظه، بهبود یافت. اگر چه این گونه بهبود حافظه بیشتر در سالمندانی كه تمرین‌های هوازی انجام می‌دهند رخ می‌دهد اما تحقیقات بیشتر نشان داده است كه هیچ تمرین ورزشی نسبت به تمرین‌های ورزشی دیگر از لحاظ تأثیر بر حافظه برتری ندارد. به عبارت دیگر بین ورزش‌های مختلف از حیث تأثیر بر حافظه تفاوت معنی داری مشاهده نمی‌شود.

در تحقیقی دیگر، سالمندانی كه به تازگی بازنشسته شده بودند و زندگی كم تحركی را آغاز كرده بودند، در طول 4 سال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی‌ها، نشان داد كه توانمندی‌های شناختی این سالمندان از زمان بازنشستگی تا 4 سال بعد از آن به طور فزاینده‌ای كاهش می‌یابد. از سوی دیگر، سالمندانی كه پس از بازنشستگی در تمرین‌های منظم از قبیل راهپیمایی، آهسته دویدن، دوچرخه‌سواری و حركات پژوهشگران معتقدند كه ممكن است فرآیندهای مشابهی در مغز انسان وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، تمرین‌های ورزشی ممكن است موجب تقویت ساختار هیپوكامپ در انسان شوند.

دكتر نیكل بركتولد معتقد است كه تمرین‌های ورزشی برای سلامت جسم و روان، به یك اندازه، ضرورت دارد. كشف هیجان انگیزی كه صورت گرفته این است كه تمرین‌های ورزشی علاوه بر افزایش جریان خون در مغز، میزان تولید مولكول BDNF     را هم افزایش می‌دهند. BDNF    نوعی فاكتور رشد است كه نرون‌های مغز را در مقابل آسیب و صدمه مقاوم می‌كند و به بقای آنها كمك می‌كند. این مولكول همچنین می‌تواند از تباهی سلولها در اثر بیماری‌های آلزایمر و پاركینسون جلوگیری كند.

او مدعی است كه بر طبق نتایج آزمایش‌هایی كه اخیراً در رابطه با تأثیر ورزش بر حافظه انجام شده، افزایش میزان تولید BDNF می‌تواند بر یادگیری و حافظه تأثیر مثبت داشته باشد.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -