تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - مراحل نرمش در كانگ‌فوتوآ

مراحل نرمش در كانگ‌فوتوآ

چهارشنبه 1389/11/6 16:18

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،


حركات نرمشی

در مرحله‌ی اول باید مفصل‌ها را گرم كرده و آماده حركت كند و در مرحله ی‌دوم عضلات را گرم كرده و به كار اندازد و در مرحله ی آخر استخوان‌ها كه تمام نیروها توسط آنها مهار می‌شود و ستون بدن هستند زیرا در حالت عادی اولین آسیب‌دیدگی‌ها بشتر در مفاصل اتفاق می‌افتد و بعد از مفاصل در عضلات و در مرحله‌ی آخر در استخوان‌ها بوجود می‌آید.

پس حركات نرمشی باید به ترتیب این نقاط بدن را گرم كرده و آماده‌ی حركت و تمرین كند.

در هنر رزمی كانگ‌فو اولین اصل قبل از ورود به نرمش یا حركت و تمرین تمركز حواس و آمادگی فكری برای انجام حركات می‌باشد. همراهان باید توجه داشته باشند اگر اصول نرمشی رعایت نشود هر كدام از حركات ورزشی شاید آسیب جدی به بدن وارد سازد كه جبران و بهبود آن ماه‌ها و یا سال‌ها طول می‌كشد.

در بیشتر هنرهای رزمی منظور از نرمش و حركات نرمشی آماده‌كردن بدن برای انجام حركات و فنون با قدرت و سرعت بدون آسیب دیدن بدن می‌باشد. در كانگ‌فو علاوه بر موارد بالا منظور از نرمش بالا‌بردن روان تنفسی همراه (نفس‌سازی‌) و توان قلبی (افزایش پمپاژ قلبی) و به كار انداختن غدد داخلی برای بوجود آوردن نیروی برتر و حركت‌های فكری در حركات نرمشی دسته جمعی به منظور تمركز حواس و هماهنگی كامل فكر و جسم می‌باشد.

پس منظور ما از حركت‌های نرمشی در برنامه‌های تمرینی فقط گرم كردن بدن نیست، بلكه در هر برنامه‌ی نرمشی خیلی از موارد باید رعایت شود تا فكر و جسم یك كانگ‌فو كار آنطور كه شایسته است ساخته شود. در هر جلسه تمرینی باید بعد از گرم‌كردن عمومی بدن از نرمش‌های ویژه‌ای برای بالا بردن آمادگی جسمانی و پیشرفت همراهان نسبت به گذشت زمان و درجه‌‌ی همراهان استفاده شود. حركات نرمشی نباید همیشه به یك شكل اجرا شود، بلكه در هر جلسه تمرینی نرمش‌های مختلفی انجام شود.

به طور مثال در باشگاهی كه همراهان 3 روز در هفته تمرین می‌كنند، یك روز بیشتر بر روی حركت‌های كششی (ایستا و دینامیك) كار شود.

 در روز دوم برروی حركت‌های قدرتی بیشتر كار شود و بالاخره در روز سوم بیشتر بر روی حركات سرعتی كار شود.

و در بعضی از جلسات در طول ماه حالات تركیبی این حركت‌ها انجام شود تا همراهان به یك نوع حركات نرمشی عادت نكنند كه این یك نواختی هم باعث افسردگی و سستی همراهان می‌شود و هم باعث می‌شود كه بعضی از نقاط بدن بیشتر كار كرده و تقویت شود یا در اثر كار كردن زیاد حالت كوفتگی و گرفتگی وجود آید و بعضی از نقاط بدن نیز چنان بهره‌ای از نرمش‌ها نمی‌برد. برای از بین بردن این حالات باید طبق برنامه دقیق از حركات نرمشی متنوعی استفاده شود.

بطور كلی در برنامه حركات نرمشی روزانه اصول زیر باید رعایت شود:

1-       نرمش‌های ویژه برای آمادگی عمومی بدن (فكر و جسم) انجام شود.

2-       حركات نرمشی ویژه‌ای برای آمادگی كمر و عضلات شكم انجام شود.

3-       حركات نرمشی برای آمادگی عضلات دست و پا انجام شود.

این اصول سه‌گانه باید همیشه در جلسات تمرینی رعایت شود تا از آسیب‌دیدگی بدن جلوگیری شود‌. بعد از این گونه حركت‌های نرم و اولیه‌ی بدن برای انجام نرمش‌های قدرتی و سرعتی آماده شده و هیچ مشكلی از نظر نرمشی و گرم كردن بدن بوجود نمی‌آید.

البته همراهان عزیز توجه داشته باشند ما در برنامه‌ریزی جلسات هفتگی فقط حركت‌های نرمشی را نوشتیم و اگر بخواهیم برنامه‌ریزی كلی برای كاركردن در باشگاه را بنویسیم باید به نكات دیگری نیز توجه داشته باشیم.

بطور مثال (آموزش تكنیك – آموزش ضربات پا – آموزش مبارزه – بدنسازی رزمی و ...)

نمونه‌ای از جلسات تمرینی هفتگی برای همراهان بطور ساده چنین است:

روز اول:

بعد از حركات نرمشی آموزش تكنیك و اجرای تكنیك (روزتكنیك)

روز دوم:

بعد از حركات نرمشی آموزش ضربات پا (روزضربات)

روز سوم:

بعد ازحركات نرمشی آموزش مبارزه و بدن‌سازی رزمی (روز مبارزه)

این برنامه برای 3روز تمرین در هفته بطور كلی طرح‌ریزی شده است.

 توجه:

در برنامه‌های نرمشی باید بخشی از حركات را در حالت دو (دویدن) انجام دهیم كه بهترین نرمش بدن خصوصا قلب، دویدن می‌باشد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -