تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - اهمیت نرمش در کانگ‌فوتوآ

اهمیت نرمش در کانگ‌فوتوآ

چهارشنبه 1389/11/6 16:14

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،

همانطور که میدانیم گرم کردن بدن قبل از هرگونه عملیات ورزشی اهمیت بسزایی دارد و برای این که بتوانیم از عضلات بدن بهره‌وری بهینه ببریم می‌باید آن‌ها را از طریق نرمش‌دادن به حداکثر آمادگی برسانیم و از سوی دیگر این که نرمش‌کردن و ترتیب این قاعده نیز بسیار مهم جلوه می‌نماید. زیرا وقتی که بدانیم عضلات بدن را چگونه و با چه حرکات به آستانه مطلوب آمادگی برسانیم خواهیم توانست از فکر به جسم فرمان برانیم و بدن خود را در مسیر فنون و برای اجرای حرکات رزمی مورد نظر قرار بدهیم.

پس بنابراین بیان این مطلب ضرورت دارد که بدانیم نرمش کردن در کانگ‌فو مغایر با رشته‌های دیگر است. هرچند که مفهوم نرمش به صورت عمومی و حتی تخصصی گویای یک هدف است و آن هم آماده‌سازی بدن جهت هدف مشخص در ورزیدن. اما در کانگ‌فو این‌گونه نیست، چون که در کانگ‌فو باید از نقطه‌ی آغازین توجه به هماهنگی علت تمرین برسیم. بار دیگر نیز باید اشاره کنم که تمرکز در تمرین نقش اساسی دارد و می‌دانیم که بر اثر حرکات ورزشی بدن ما به مصرف انرژی می‌پردازد و اگر فقط این عمل ادامه پیدا کند آنوقت جیم ما جز خستگی هیچ چیز دیگری را دریافت نخواهد کرد و اما اگر بدانیم که چرا و چگونه تمرین می‌کنیم و این تمرینات از چه نظمی برخوردارند و هر عملی که انجام می‌دهیم به منظور کدام فنون یا هدف است آن وقت است که می‌توانیم از انجام
حرکات زائد جلوگیری کنیم و انرژی بدن خود را مطابق با اهداف مورد نظر تنظیم نماییم.

بدین ترتیب نرمش کردن در کانگ‌فو یعنی: انجام فنون رزمی در غالب و شکل دیگر که ذهن هنر‌آموز قبل از فراگیری فنون آن را در لیست نرمش‌ها بارها و بارها انجام داده است و این چنین است که یک راهدان باید توجه خاص خود را نسبت به جسم و روح هنرجویان افزایش دهد و از ابتدا به ساکن به بررسی و کنترل ابعاد تن و روان هنر‌آموزان بپردازد و ضعف و قوت بدنی افراد را در حین نرمش‌کردن پیدا کند و از این لحظه‌های بسیار مهم است که می‌توان به استعداد‌های روحی و فکری گروندگان به کانگ‌فو پی برد.

پس دریافتیم که نرمش کردن در کانگ‌فو متکی به دانش و اندوخته‌های یک راهدان کانگ‌فو‌توآ است و اوست که گام اول را به همراهان خواهد آموخت. بدین اندیشه و تفکر است که هر فراگیری و دریافت حرکات جسمانی و روحانی یا این که آموختن فلسفه تن و روان در کانگ‌فو‌‌توآ مستلزم توجه و دقت اولیه هنر آموز است که از انتخاب راهدان (استاد) آغاز می‌شود و در نهایت نیز هدایت و تعالیم را از سوی همان راهدان شامل می‌گردد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1389/11/6 16:29