تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - طرح نرمشهای کانگ‌فوتوآ و تاثیر آن بر بدن

طرح نرمشهای کانگ‌فوتوآ و تاثیر آن بر بدن

چهارشنبه 1389/11/6 16:10

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،

تمرینات کانگ‌فوتوآ باید با توجه به درجه ورزیدگی بدن پیش رود و تمرینات باید براحتی و بدون تحمل فشار شروع و انجام گردد و بر حسب بالا رفتن سطح ورزیدگی بدن با افزایش تدریجی سنگینی کار پیشرفت حاصل گردد. این نرمش‌های آمادگی است که در عملیات کانگ‌فو قادر به ضربات شگفت‌انگیزی خواهیم بود.

نرمش‌های کانگ‌فوتوآ فرمان‌برداری و انعطاف‌پذیری ماهیچه‌ها و مفاصل عمده بدن را حفظ می‌کند.

نرمش‌های کانگ‌فوتوآ سطح قابلیت و استعداد جسمانی بانوان و دوشیزگان را بالا برده و اندام‌های بدن را متناسب و زیبایی ویژه‌ای می‌بخشد.

نرمش‌های کانگ‌فوتوآ اندام جوانان و نوجوانان و خردسالان را به درجه‌ای می‌رساند که برای جامعه آینده نوید‌ساز است به ویژه هنگامی که در مرکز فکری استفاده شود.

بدن دارای یک مکتب فلسفی است و باید همانند فکر مورد تدریس و تعلیم قرار گیرد.

نرمشهای کانگ‌فو‌توآ عکس‌العمل‌سازی عضلات مهم بدن را سریعتر می‌کند.

مقدار کالری که روزانه به طرق مختلف جذب بدن می‌شود در عرض چند‌ماه مجموعا به چند هزار کالری می‌رسد که توام با نتایج حاصل از تمرینات کانگ‌فو‌توآ کاهش چربی اضافه در بدن مورد توجه می‌باشد.

نرمش‌های کانگ‌فو‌توآ به تقویت ماهیچه‌های پشت بدن که ضعف آنها اغلب همراه با درد قسمت سفلی (پائین) پشت است به مقدار زیاد کم می‌کند و قابلیت انعطاف آنها را بیشتر می‌نماید و حتی از دردهای پشت نیز جلو گیری به عمل می‌آورد.

نرمش‌های کانگ‌فو‌توآ به طور مؤثری خون سردی را تقویت و هیجانات و اضطراب روانی را کاهش می‌دهد.

نرمش‌های کانگ‌فو‌توآ از چاقی و افزایش بی‌تناسب وزن بدن و همچنین از بزرگی و افتادگی شکم که ناشی از ضعف ماهیچه‌های بطنی است به مقدار زیادی جلوگیری می‌کند.

نرمش‌های کانگ‌فو‌تو‌آ بهره کار و استعداد قلب، ریه‌ها و سایر اعضای بدن را آماده نگه میدارد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1389/11/6 16:30