تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - سوگند همراه بفرمان نهاد

سوگند همراه بفرمان نهاد

سه شنبه 1389/11/5 16:01

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،


از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یاد میکنم

از روی پاکی و پاکدلی، از روی مروت و رادمردی، از روی وفا و مردمی و سرانجام بفرمان خون و سرشت انسانی و ناموسهای ازلی که در چشم انداز تاریخ ما همه جا پیشتاز و جان پناه انسانیت بوده و هست منشاء اثرنیک و پدیدآرنده تواناترین توانائی نیک برتر که بازتاب کننده هستی هستا است سرافراز گردم.

من با ژرف اندیشی و دوربینی جویای این هنرم هنری بزرگ با دانشی سامانگر با شناخت نیکیهای درونی خویش یعنی "هنرخود شناسی، هنر خودسازی، هنرخودیاری و هنر انسان سازی، هنر ساختن ساختمان بدنی و آفریدن هم‌آهنگهای راستین" از دروازه اندیشه که پیوسته به جهان معنی و هستی ناشناخته می‌ریزد. من به دریافتن "گیتک " به کلید ارزند خودشناسی دست می‌یابم، از سپهرستانهای ایمان، آزمایش، دانش، خرد، هنر و مهر میگذرم تا به دروازه‌ها‌ی خود یعنی وراء اندیشه‌ها  " کاخ انسا نیت " در آیم. درسکوتم .......... ره‌یافته سفری به درون خود میکنم

بفرمان ازلی : مویه و زاری را ننگ دارم، تملق نمی‌گویم، فریاد ننگ آمیزفریب خوردگا ن را نمی‌شنوم، حق ناشناسان و پیمان شکنان را پادافره سخت میدهم، از دروغ و ناسپاسی و نیرنگ بیزارم، خواب آلودگی را گناه می‌شناسم،. بدون تلاش و نبرد جاودانه حق هیچگونه درخواستی ازخدا ندارم، می‌جویم تا زندگانی یابم، بیدارم، هشیارم، خسته نمی‌شوم، می‌کوشم تا همچون فرهنگ درخشان و دیرینه خود " روان  مردم گیتی را به نیروی راستی و منش پاک توانا سازم تا آشتی پدید آورم". دروغ را زشت‌ترین گناه می‌دانم، هیچ نشانه‌ای به خود کم‌بینی وکهتری نمی‌بینم، از روی فرین‌پی پشتیبان جاوید نبرد نیکی با بدی هستم، فرا موش نمی‌کنم، خود فریبی را آفریدیدگار دروغ و دروغ را آئینه سرتاپا نما ی ناپاکی میدانم، دلهره ندارم،  هرنکته که از دیدگاه و آماج اندیشه‌ها گذشت به دل میسپارم و با سروش نهان خود کنکاش می‌کنم، خودپسندی را کنار می‌نهم، کلید سرا فرازی خویش را در ژرف انسانیت می‌جویم، دوگانه نیستم،  آشنا به فلسفه کار و کوششم، راست می‌گویم ولو بیم جان باشد، دروغ نمی‌گویم ولو امید نان باشد، می‌کوشم تا هرگونه بدی و زشتی را ازخود دور سازم. به راز هستی بخش آگاهم. به اورنگ اپرای فرهنگ یعنی من، خا ک، خون، خط، تاریخ ، کیش، دین، فلسفه، هنر، شعر و یگانه بینی را راز سرافرازی می دانم. مهر را نخستین پدیده دروازه هستی و همزاد  "هم‌آهنگی" میدانم. از پرتگا ه تعصبهای بی‌پایه گریزان  با آرمان انسانیت سربلند و پرشکوه زندگانی می‌کنم و غرورآمیز زندگی را بدرود می‌گویم. به هر واژه که از زبان جاری گشت ارج می‌نهم. جان و روانم را از بندها ی جانوری رسته و سر در کمند اندیشه می‌نهم. ازبلای خانمانسوز پدیده‌های رشک مانند : خودخواهی،  چشم هم‌چشمی، ناتوانی، نابخردی، دشمنی و از هرگونه کاستی در فروزه‌های نیک دوری می‌جویم. در میدان ربایش خواستها در تلاش و کوششم. پوشاک ساده می‌پوشم. تندرستی را در جان و روان می‌جویم. به چاپلوسی وپستی روی نمی‌آورم. کلید سرافرازی خویش را اکسیر فرهنگی، سرمایه هستی ، شاهراه زیست و زندگا نی و چکید ه سخن آ ئین بزرگی خویش می دانم . آزادی و آزادگی را بجان می‌خرم. غمنامه‌ها ی شوم و تبعیض از هرگونه را با آرمانهای بی‌مایه به سوی عدم می‌فرستم. سر آنکس که خاکمال گدائی شد لگدکوب می‌کنم. در پیکار زندگی روئین تنم. گنهکاران گذشته را نفرین می‌کنم. ناهم‌آهنگی گفتار با اندیشه را ریشه مردم فریبی و آبشخور ناپاکی میدانم. پایداری و وفاداری در دوستی را فروزه‌های بایسته میدانم. من به راستی و درستی در خود فرو رفتم به جهان این چند فرازمان در آرنگ پرشکوه و سازنده  و خرمن دانش و بینش با هم‌آهنگی منش با آفرینش از تابش اندیشه‌ی توانای انسانیت کامروا شدم. سپاس تو را ای پیرسخن، آهنگ جاوید پیروزی را سرود کن ... 

                                                                                       در اندیشه‌ام ...


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سوگند ، همراه ، بفرمان ، نهاد ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:31