تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز

هفت مایگاه -سلسله انشاء تن و روان دانشكده ی كانگ فوتوآ 21

سه شنبه 1389/11/5 16:02

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،


(مایگاه یکم) علم فیزیولوژیکی فعالیت‌های بدن انسانی

جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است . فرهنگستان تن (کونگ فوتوآ) متکی بر هفتادوسه‌هزار تکنیک ترکیب و عکس‌العمل‌سازی و خاصیت‌های موجی به خود و کرات و در مجموعه حرکات تا مرز توان‌سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسانی است. بر کشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره‌ای پیش رفته و درک اسرار فیزیک انسانی در کاوشیم و در جهان بوده‌ها به زیباترین توان تن بره آئین مهر بقاء بکوششیم.
به ادامه مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سلسله ، انشاء ، تن ، و ، روان ، هفت ، مایگاه ، كانگ ، فو ، توآ ، 21 ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:46

سوگند همراه بفرمان نهاد

سه شنبه 1389/11/5 16:01

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،


از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یاد میکنم

از روی پاکی و پاکدلی، از روی مروت و رادمردی، از روی وفا و مردمی و سرانجام بفرمان خون و سرشت انسانی و ناموسهای ازلی که در چشم انداز تاریخ ما همه جا پیشتاز و جان پناه انسانیت بوده و هست منشاء اثرنیک و پدیدآرنده تواناترین توانائی نیک برتر که بازتاب کننده هستی هستا است سرافراز گردم.

من با ژرف اندیشی و دوربینی جویای این هنرم هنری بزرگ با دانشی سامانگر با شناخت نیکیهای درونی خویش یعنی "هنرخود شناسی، هنر خودسازی، هنرخودیاری و هنر انسان سازی، هنر ساختن ساختمان بدنی و آفریدن هم‌آهنگهای راستین" از دروازه اندیشه که پیوسته به جهان معنی و هستی ناشناخته می‌ریزد. من به دریافتن "گیتک " به کلید ارزند خودشناسی دست می‌یابم، از سپهرستانهای ایمان، آزمایش، دانش، خرد، هنر و مهر میگذرم تا به دروازه‌ها‌ی خود یعنی وراء اندیشه‌ها  " کاخ انسا نیت " در آیم. درسکوتم .......... ره‌یافته سفری به درون خود میکنم


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سوگند ، همراه ، بفرمان ، نهاد ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:31

سخنانی از راهبان کانگ فو توآ-21

سه شنبه 1389/11/5 16:00

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،


در این فصل بنام همراهان جهت کنکاش راهدانان از خصوصیات بحق انان  یاد می کنیم:

 

1- راهدان پیوسته در تلاش ساختن ابعاد خود سازی  , خودشناسی ,  مردم شناسی  , مردم یاری,  جامعه سازی  , جامعه یاری  , خودأشناسی,  خوداشناسی بکوشش است و با تکیه بر تجربه ولمس رشد نمو شالبندی خود   درزدودن ترس وتسلیج اراده ی همراهان خود را سوی سعادت رهنمون می نماید.

2-راهدان   برای منافع نفسی کار نمی کند.تکنیک خود را یر برابر کسب پول,  مقام  , نام و نان نمی فروشد.


به ادامه مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اهداف دانشکده انشاء تن و روان

سه شنبه 1389/11/5 15:56

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،

اهداف « دانشکده انشاء تن و روان » دستیابی به کلیه اسرار اطوار انسانی و به کار گرفتن کلیه امکانات فیزیولوژیک و پسیکولوژیک آن در جهت ارتقاء انسان به مقام خدایی است. این راه مبتنی بر شناسایی یکصد و هفتاد نقاط تلاقی بدن ( لکورپس آسترال ) و بدن فیزیکی و کنترل جریانهای انرژی ( یانگ و ین ) و گشودن دریچه های ( چاکرا ) نهفته بر نیروهای خفته بدن و دخول از عوالم ترکیبی و عوالم تجریدی و اجرای 73000 تکنیک، ترکیب و عکس العمل سازی و کنترل کلیه عضلات ارادی و غیر ارادی به دست توانایی خواستاری و رسیدن به مرحله برون فکنی و سیر مستقل روحانی میباشد و کنکاش در اصول ذن جنبه عبودیت در جنب جنبه الوهیت مضمحل ساختن و به شناختن حقیقت عینی مطلق در خویش بر اصول مکتب ساتوری نایل گشتن است
به ادامه مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

فلسفه رنگ لبا س کانگ فوتوآ-21

سه شنبه 1389/11/5 15:32

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: فلسفه ، مطالب اصلی ،


 

رنگ لبا س کانگ فوتوآ-21 
  از نظر علمی رنگ سیاه انرژی را در خود جذ ب می کند و ازهدررفتن انرژی جلوگیری می کند وازنظرفلسفی نیزرنگ 
  سیاه با لا ترین رنگ است یعنی دربرابرنفوذ رنگهامقاومت میکند. ودرکانگ فوسیاهی رنگ مقدسی می باشد . بدین منظورکه رنگ سیاه درمقابل رنگهای دیگر مقاومت می کند
ونفوذ هر گونه رنگ درآن بی اثراست پس ما نیزدرمقابل رنگها ونیرنگهای بیگانگان مانند رنگ سیاه اصالت خویش را حفظ خواهیم کرد .ورنگ فرهنگ بیگانگان را به خود نمی گیریم بلکه اصالت فرهنگی خویش را حفظ می کنیم و جهانیان را با کوشش خردمندانه وپایه بلند انسانی خود به دوست داشتن این فرهنگ (فرهنگ ایرانی ) فرا می خوانیم .
 
 
از نظر علمی رنگ سیاه نمی گذارد انرژی بدن که در اثر سوخت وساز تولید می شود از دست برود و در خویش نگه می دارد . واز پیری زود رس و خستگی و کوفتگی عضلا ت جلو گیری می کند . و باعث شادابی و طراوت بدن می گردد .
نیست بالاتراز سیاهی رنگدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

مفهوم آرم مشت كانگ فوتوآ-21

سه شنبه 1389/11/5 15:28

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،


 1- مشخصات عبارتند از:

 

هلال قرمز بالای مشت نشان دهنده فلسفه خون كانگ فو یعنی مبارزه تا آخرین قطره خون در راه آزادی انسانها می باشد.

 

2-مشت در میان دایره سیاه نشان دهنده قیام از دل تاریكیها و پلیدیهاو همه آنچه كه انسان امروز از خود بیگانه كرده ودر بند كشیده است....

 

و مشت نشانه تجاوز نمی باشد ،بلكه حالت دفاعی دارد كه از شكل آن نیز مشخص است
به ادامه مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

ویژگیهای لباس کانگ فوتوآ-21

سه شنبه 1389/11/5 15:23

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،


لباس یا پوشش بدن نقش مهمی در هنر های رزمی دارد وحرکتهایی که در هنر های رزمی انجام می شود خیلی متفاوت با حرکات معمولی انسان در هنگام راه رفتن ویا نشستن و انجام کار های روزمره می باشد. لباسی که دراین هنر بکار می رود باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. از استحکام و دوام زیادی برخوردار باشد

تامین کننده میدان حرکتی دست وپا وتنه باشد . نگه دارنده ی ستون مهره ها در قسمت قوس کمری محافظت مهرها در برابر نیروهای وارده از نظر انرژی نگهدارنده حرارت بدن باشد واز هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری کند.  

 

از فرم وزیبایی نسبت به فرهنگ جامعه (شأن انسانی ) برخوردار باشد .لباس کانگ فو طبق همین اصول وبا در نظر گرفتن فرهنگ ایران زمین طراحی شده است،پیراهن ساده ومعمولی که تمام قسمت های بدن را می پوشاندواز هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری می کند . معمولا از جنس نخی و الیاف طبیعی است تا عرق بدن را جذب کند، بطور کلی ظرافت و ذکاوت خاصی در طرح لباس کانگ فوبکار رفته است .

کمرشلوارکانگ فو چنان طراحی شده که مهره های قوس کمری ستون مهره را محافظت می کند(درهنگام وارد شدن نیرو و فشارهای زیاد از لغزیدن مهره ها به روی هم وآسیب دیده گی آنها جلوگیری می کند) ودرقسمت مچ پا نیز شلوار کانگ فو عضلا ت و زرد پی- های مچ پا رامحکم نگه میدارد واز آسیب دید گی آنها جلوگیری می- کند و همچنین از هدر رفتن حرارت پاها جلوگیری می کند.چون اگر پایین شلوار باز باشد (قسمت مچ پا) با زدن ضربات و حرکات پا و حرارت پاها با شوک ضربه به بیرون انتقال می یابد و باعث هدر رفتن انرژی پاها و سرد شدن مفصل زانو، و عاقبت آسیب دیدگی مفصل زانو می شود . ولی در شلوار کانگ فو این مورد به خوبی پیش بینی شده و از هدر رفتن انرژی پاها جلوگیری می شود.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 1389/11/5 15:32

اساسنامه انجمن کانگ فوتوآ-21 فنلاند

سه شنبه 1389/11/5 15:21

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،

   اساس‌نامه انجمن 

 

 

1. نام و نشانی انجمن

نام انجمن کانگ فو توآ-21 فنلاند می باشد كه در تامپره، فنلاند مستقر است.

2. هدف و نوع فعالیت

هدف انجمن عبارتست از ارتقا و توسعه هنر رزمی کانگ فوتوآ-21

اقدامات انجمن برای رسیدن به اهداف خود عبارتست از سازماندهی آموزش و تمرین، تعلیم و جلسات آموزشی، برگزاری مراسمات و سمینارها.

انجمن برای ادامه فعالیت های خود می‌تواند از اعضاء هزینه پیوستن و شهریه سالیانه دریافت نماید، در مقیاس کوچک از ارگانهای مختلف تقاضای کمک مالی نماید و همچنین می‌تواند کمکهای اهدایی را قبول نماید.


به ادامه مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اساسنامه ، انجمن ، کانگ ، فوتوآ-21 ، فنلاند ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:32

توضیح ثقل و عکس العمل و نحوه استقرار :

سه شنبه 1389/11/5 15:13

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،


آن چه که بیشتر به عنوان نیروی کار در  طول  انجام وظایف روزانه و مهارتهای ورزشی مورد استفاده ی انسان قرار می گیرد تغیرات خط ثقل بدن و میزان جابجایی نیروی وارده مورد لزوم  می باشد و از طرفی قسمت اعمی از نیروی مصرفی جهت انجام کار و یا اجرای عملکرد یا هدایت حاکمیت سیستم عصبی عکس العملی است که از زمین وارد بدن انسان می گردد.به همین لحاظ تنظیم سیستم بیو مکانیکی نیروها در محل تلاقی شان یعنی سطح اتکا می تواند در صرفه جویی نیرو و رهایی در خستگی سیستم عصبی فوق العاده موثر باشد.

5-1-3- نحوه استقرار و تماس کف پا ها با زمین هنگام اجرای تکنیک پیش مشت (متو):

ابتدا بدن را به چهار قسمت کلی اندامی تقسیم بندی می کنند

1- سر        2- تنه      3- دستها شامل چپ و راست     4- پاها شامل چپ و راست
به ادامه مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 1389/11/5 15:33

کانگ فوتوآ بر اساس دانشکده انشاء تن و روان

سه شنبه 1389/11/5 15:07

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،


کانگ = دانایی

فو = طریقت

توآ = انشاء تن و روان

کانگ‌فوتوآ یعنی طریقت دانایی، یعنی دعوت انسان به سوی تکامل "به سوی توانائی جسم و دانایی اندیشه یعنی حرکت به سوی آگاهی" روشن‌بینی و درک مجهولات و اسرار جهان انسان و جهان طبیعت است.


به ادامه مطلب بروید.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 1389/11/5 15:14تعداد کل صفحات : 9 ... 5 6 7 8 9