تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز

مفاهیم اولیه ی كانگ فو توآ 21

پنجشنبه 1389/11/21 16:53

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،

کانگ فو توآ21

کانگ فو توآ21 به چه معناست؟
کانگ یعنی دانایی و فو به معنای طریقت و توآ=انشاء تن و روان

کانگ فو توآ21 دارای چند مایگاه می باشد.
دارای 7 مایگاه به نامهای:فیزیولوژی،پزشکی،روان شناسی،علوم و تاریخ،فلسفه ،روح و روان وذن

کانگ فو توآدارای چند تکنیک و خط می باشد؟
دارای 73هزار تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی با 21 خط می باشد.

کانگ فو توآ از کدام کشور و توسط چه کسی بنیانگذاری شده است؟
از ایران با قدمت بیش از 4000 سال قبل از میلاد که در سال 48 توسط پرفسور ابراهیم میرزایی بصورت علمی فنی در ایران پایه گذاری شد.

کانگ فو توآ21 توسط چه کسی بنیانگذاری شد؟
توسط سرهنگ دکتر حاج احمد سلامی پیشکسوت کانگ فو توآی کشور،بنیانگذار دانشکده انشاء تن و روان،استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه

نبرد یا مبارزه در کانگ فو توآ21 به چه صورت است؟
در کانگ فو ما مسابقه نداریم بلکه مبارزه داریم مبارزات در اوتایمی که تا مرحله یک به سی و پنج نفر می رسد طوری که اجازه نمی دهد حریف در مرز او قرار گیرد. هدف مبارزه پاد افره آتش افروزان است که راه و رسم هماهنگی و همبستگی را نخواهند و فروغ اندیشه را بگسلند.مبارزه فقط در مقابل تجاوز و دفاع از انسانیت

همراه کیست؟
همراه کسی است که در طریقت دانایی گام بردارد برای خود سازی و خود شناسی و سالم سازی جسم و روح برای رسیدن به معنای واقعی خود

راهدان کیست؟
راهدان کسی است که راه طریقت را بشناسد و همراهان را هدایت نماید تا مسیر را بیابند.

راهدار کیست؟
راهدار کسی است که از راه طریقت دانایی نگهداری و راه طریقت دانایی را هموار می سازدتا راهدانان و همراهان مسیر را راحت تر دنبال کنند.

راهبان کیست؟
راهبان نگهبان و نظارت گر را ه طریقت دانایی می باشد که راه به بی راهه نرود و همیشه بیدار است.

راهبر کیست؟
راهبر کسی است که راه را می برد تا به مقصد واقعی برساند و به معنای هدایت گر است

مکان تمرینی طریقت چه نام دارد؟
مکان تمرینی ما در طریقت دانایی معبد نام دارد .همراه در معبد کانگ فو برای سالم سازی جسم و روح و هماهنگی تن و روان خود می کوشد و بدین منظور همراهان احترام خاصی به مکان تمرین خود دارند.

او تایمی به چه معناست؟
اوتایمی یک دایره سرخ است که در داخل آن دایره کوچک به رنگ سفید که مرکز یا هسته دایره می باشد قرار دارد.سفیدی رنگ دایره به معنای پاکی و قرمزی رنگ نشان خون انسانهاست که همه خونها یک رنگ است.ذهن من وتو فارغ از رنگ ها و نیرنگ هاست اگر آلودگی هست در اندیشه هاست.

قدرت در کانگ فو توآ برای چیست؟
در آماج کانگ فو قدرت آشتی است و انسانهای قدرتمند تجاوز گر نیستند بلکه هر چه ظلم وبیدادگری است در روح ضعیف انسانهاست.کانگ فو این راز را باز می کند و عدالتی هماهنگ بین جسم و روح به وجود می آورد.

فلسفه رکیما،شال و خط در کانگ فو چیست؟
رکیما نام شمشیر و تکنیکهای مربوط به آن است.شمشیر در طریقت دانایی پیام آور نور است نه خونچون تیغه شمشیر آغشته به خون شود حقایق دفن خواهد شد.اما پاکی شمشیر نور خورشید را انعکاس می دهد و تاریکی را نابود خواهد کرد.شال از دوران هخامنشی در ایران شروع شد و همه انبیا شال می بستند و از نظر فیزیولوژی یعنی آماده بودن از نظر علمی برای کنترل انرژی و از لحاظ فلسفه سه دور دور کمر بسته می شود به معنای پندار نیک در نهان،گفتار نیک در بیان و کردار نیک در عیان.خط مراحل ارتقا فنی همراهان است که بر سینه راست پیراهن او دوخته می شود و خط به معنای نوشتن تکنیکها در چینهای مغز برای به کار گیری نیروی فکری و موجی از تفکر مغز می باشد.

رنگ سیاه لباس همراهان طریقت دانایی به چه معناست؟
رنگ سیاه هیچ رنگی را در خود جز سفیدی و پاکی را قبول نمی کندو از لحاظ علمی درجه حرارت بدن را که همان انرژیاست کنترل می نمایدو لباس عزای جهل انسانی در کره ی زمین است.

فلسفه شالهای کانگ فو چیست؟
شال سفید به معنای صلح و پاکی و خامی است و رنگ سرخ آن نشانه خون سرخ است.شال سبز به معنای رویش و جوانه زدن است در فضای نیروهای فیزیکی تن.شال قهوه ای به معنای سوختن و پختگی در طریقت است.شال مشکی به معنای عبور از مرز تا ریکی ها ی زمان وخلق حرکات جدید بر مدار های هندسی تن.شال قرمز به معنای خون سرخ انسانهاست.و مرحله دکترا در دانشکده انشاء تن و روان می باشد.

چرا در طریقت دانایی به سر ضربه وارد نمی کنند؟
چون سر منبع انرژی و پایگاه تفکر انسانی است. و ضربه زدن به آن موجب قطع و اختلال امواج مغز و مدار های درونی آن می شود.

آیا کانگ فو توآتنها یک ورزش رزمی است؟
خیر کانگ فو توآ هنر رزمیدن و اجرای تکنیک های دست و پا نیست،هنر انسانیت است،هنر زیستن،منطقی اندیشیدن،منطقی گریستن به مسائل اجتماعی اقتصادی و سیاسی دوران است.

کیست انسان؟
انسان شاهکار هستی است و در حریم او همه چیز ناچیز است.اندیشه آدمی از واقعیت و پیوند دادن او با حقیقت است انسان شاهکار حقیقت است. انسان را باید در حریم معنویت جستجو کرد.دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مفاهیم ، اولیه ، ی ، كانگ ، فو ، توآ 21 ،
آخرین ویرایش: شنبه 1389/11/23 19:16

فلسفه خطوط

پنجشنبه 1389/11/21 15:54

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: فلسفه ، گنجینه ی نوامیس ،

فلسفه خطوط

آناتوا: به معنای من مساوی تو. تو مساوی من . من وتو به معنای ما و ما یعنی عالم کیهان شاهین نمای ترازوی آفرینش از تن و روان و گوهر بودگی انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانایان و آگاهی به آزادی انسان که تا امروز نهفته است آناتوا با 515 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی و خلاف  حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات و مجموعه اسرار آشکار و ینهان که راز جهانش مینامیم

آتادو: به معنای اسرار خلقت یا هستی و یا نبرد به ترکیب نیستی است.

آتادو با 317 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی و خاصیتهای خلاف موجی به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است.

سوتو:به معنای مرز دانایی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی مجموعا با  873 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی

سام سامائه: به معنای کاوش  انسان چیست ؟ آدمی کیست ؟ از چیست ؟ تولد آغاز و آغاز تولد او هستی است یا نیستی  و یا هستی و نیستی او یکی است ؟

گردیدن انسان به چیست؟ آیا تصورات انسان تا به امروز این چنین است یا فرهنگ توآ پذیری است.

سام سامایه با 5011 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی با رسیدگی تن و روان .

مایانه: به معنای تو ومن و من وتو و طبیعت مربوط به من و تو است .

کوانا : به معنای تضاد . بمعنای صفوف نامناسب انسانی  و ناهنجاریهای روانی و عدم آشنایی بر یزشکی عالم کیهان و ترسان از ورود به جهان تفکر امیز و فلسفه گرایی و از حرکات و اسرار فیزیکی انسانی و عدم توجه به علوم بنیانی و نا آگاهی به اساس روانی و ترسان بر اسرار مجهول انسانی و مجبور کردن انسان به درک آشکار عالم ینهانی که این نیرو متکی بر هفت مایگاه توآ سروده دانایی است .وایما بتو: وای ما بتو به معنی (ینجه مرگ) این معنی در کانگ فو توآ از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه ها و دادرسی انسانها  به شناخت و برسیهای زیر بناها و ایجاد انسان  به بینشها و دانشها  .  با 2301  تکنیک ترکیب عکس العمل سازی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: فلسفه ، خطوط ،
منابع: ::.سایت کانگ فو توآ21 کرج::. ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:33

کانگ فو توآ 21

پنجشنبه 1389/11/21 15:45

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ، فلسفه ،

در همه مکاتب و ادیان همه آدمیان به این اصل معتقدند که انسان دایم در نبرد است، نبرد یک انسان بزرگترین هنریست که او را اثبات مینماید. میدانیم انسان موجودی است در جهت خلاف طبیعت و در جهت حاکمیت و فرماندهی بر طبیعت، تا مرز خلیفه و نماینده خدا در زمین بودن و از این روست که انسان همیشه در مبارزه است، مبارزه با ضعفهای درونی خود، مبارزه با جهل همنوعان، مبارزه با نفس خود و شیطان. یکی از خصوصیات مشخصه کانگ فو روح مبارزه است که در همراه بتدریج و با زحمت و تلاشی در طول زمان بوجود می آید. همراه کانگ فو در عین تواضع و فروتنی جسم و جانش آرام نیست و دائم در کار و تلاش است با بیداری و احساس مسئولیت. مبارزه آزاد در کانگ فو برای پیروزی حق بر باطل صورت میگیرد برای دفاع از حریم انسانی و دفع حریف از مکانی که قصد تصاحب آنرا دارد. مبارزه تا آخرین قطره خون برای تحصیل حق و کوبیدن باطل به شکلی کاملا واقعی آماده بودن برای نبرد، نبردی واقعی برای احقاق آزادی، مبارزه در کانگ فو دعوای خیابانی نیست بلکه نبرد فکر برتر است.

... ما در کانگ فو مسابقه نداریم اما مبارزه چرا.دیدگاه ها : نظرات
منابع: سایت کانگ فو توآ21 "بانوان تهران" ،
آخرین ویرایش: - -

تغذیه و سیستم های تولید انرژی در ورزش

سه شنبه 1389/11/19 16:30

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،

فشار ناشی از ورزش‌های سنگین بر بدن به میزان قابل توجهی فراتر از سایر فشارهای روزمره است. به‌طور مثال متابولیسم شخص با تب بالا حدود ۱۰۰ درصد (دو برابر) افزایش می‌یابد.
ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تغذیه ، و ، سیستم ، های ، تولید ، انرژی ، در ، ورزش ،
آخرین ویرایش: - -

نقش آب در طی فعالیت ورزشی

سه شنبه 1389/11/19 16:28

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،

حدود دو سوم یعنی 65 درصد وزن بدن انسان را آب تشکیل میدهد. آب علاوه بر آنکه بطور خالص و یا در ترکیب مواد غذایی مصرف می شود از سوختن مواد غذایی در بدن نیز بوجود می آید . آب موجود در مواد غذایی دارای بیشترین ویتامینهای محلول در آب و املاح مواد غذایی است و دور ریختن آن موجب تلف شدن این ترکیبات با ارزش خواهد شد .
ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقش آب ، در ، طی ، فعالیت ، ورزشی ،
آخرین ویرایش: - -

كلیدهای موفقیت یك رزمی كار در مبارزه

سه شنبه 1389/11/19 16:19

نویسنده : یك همراه ناشناس

اصولاً در پیروزی یك نبرد رزمی عوامل بسیاری دخالت دارند، اما چند عامل هستند كه از عوامل دیگر بسیار مهمترند كه در پی می آید:

۱-ریلكس بدن: «ریلكس» واژه ای است انگلیسی و بمعنای شُل كردن بدن. رزمی كاری كه بتواند به طرز صحیحی بدنش را ریلكس و شُل كند به راحتی قادر است پارازیت‌ها و افكار منفی ذهن خود را كنترل نماید و فكرش را آرام سازد. به عبارتی «وقتی كه بدن آرام شود، ذهن نیز آرام می شود».زمانی كه ذهن آرام شد، فرد می تواند از تمام تكنیكها و فنون رزمی خود، در مبارزه حداكثر استفاده را ببرد. بعلاوه وقتی كه بدن ریلكس و آرام باشد، انرژی جسمی و روحی اضافی به هدر نرفته و رزمی كار بنیه و قدرت بیشتری برای مبارزه و اجرای فنون خواهد داشت. یك رزمی كار می تواند تكنیك شل كردن بدن را به 2 طریق انجام دهد:

الف-ریلكس ثابت: این شیوه به صورت نشسته و یا اغلب، دراز كش انجام می شود و شخص بوسیله القاء حس سنگینی به خود، نقاط بدنش را شل كرده و به آرامش می رسد.

ب-ریلكس متحرك: پس از اینكه تكنیك ثابت آموخته شد، شخص می تواند ریلكس متحرك كه بسیار موثرتر است را تمرین كند. ریلكس متحرك شامل حركات نرم«تایچی»و «چی كونگ» است. این حركات بعلت آنكه نرم، آهسته، روان و با هماهنگی تنفس انجام می شوند، عضلات رزمی كار را در حركت، ریلكس كرده به وی آرامش روحی فوق العاده ای می بخشد. و بخاطر آنكه از طریق این حركات، كارآیی هنرجوی رزمی بسیار بالا می رود، امروزه اكثر رشته های رزمی در جهان حركات نرم «تایچی» و «چی كونگ» را بعنوان مكمل سبك رزمی خود تمرین می كنند.


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: كلیدهای ، موفقیت ، یك ، رزمی ، كار ، در ، مبارزه ،
منابع: وبلاگ معبد پاس ،
آخرین ویرایش: - -

مطالبی از كتاب رموز كانگ فو توآ 21

سه شنبه 1389/11/19 16:15

نویسنده : یك همراه ناشناس

شال سبز روئیدن در فضای فیزیکی است شال قهوه ای سوختن در ورای نیروهای فیزیکی و شال مشکی نمایانگر ماوراء نیستی یعنی عبور از مرز تاریکی ها و ورود به ژرف آدمی است. شال قرمز پیمودن اسرار فر فروز انسانی یعنی طی فرهنگستان علوم-فلسفه - روح و روان - جهان پزشکی - علم روانشناسی - ذن و  فلسفه قرآنی نگرش آمیز است.

در این زمان بی زمان اندیشه ها آلوده و گرفتار زمان است که به نحوی باید به درک انسانیت رسید و از خویشتن خویش غافل مشد . رهایی جستن از رادیکال هستی ممکن نیست مگراینکه به خود آمد و راز دانشکده کانگ فو توآ رابه زبان آورد

'TO'A كه كیست انسان...
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مطالبی ، از ، كتاب ، رموز ، كانگ ، فو ، توآ ، 21 ،
منابع: وبلاگ معبد پاس ،
آخرین ویرایش: - -

فرهنگ اوتایمی

سه شنبه 1389/11/19 16:12

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: فلسفه ، مطالب اصلی ،

میدان شجاعت و قدرت / میدان آزمایش سرعت و برتری فکری / میدان جهاد و ایثار و آزمایش / میدان تثبیت و شناساندن خود در جهت باروری و بارورکردن /
میدان دفاع  :  اوتایمی میدان دانایی / سرعت عمل / پرواز و اوج تکنیکی همراهان ( هنرجویان ) است و قرمزی اوتایمی و قرار گرفتن همراه در آن به عنوان پشتوانه ای برای خونهای شهیدان و ادامه دهنده راه حق و گذشتن از خود / برای رهایی از وابستگی و گریز از فرهنگ بیگانه و سوگند وفاداری و پیمان برادری است  /
تن ندادن به ذلت و حفظ کردن عزت و شرف است .دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

مبارزه در کانگ فو

سه شنبه 1389/11/19 16:06

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،

بیشتر مردم می پرسند اگر در كانگ فو خشونت نیست پس مبارزه برای چیست؟

یاد گرفتن كانگ فو ، ضربات دست و پا برای تجاوز و خشونت نیست بلكه آمادگی و توانسازی برای دفاع از خود و آزادی خود و اندیشه انسانی است . كسی كه در راه طریقت دانایی می كوشد باید در دفاع از خود و اندیشه انسانی خود نیز دانا باشد . پس مبارزه در كانگ فو دروازه دانایی است و زد و خورد خیابانی نیست بلكه اهدافی چون غلبه بر ترس ، مبارزه با ظلم وستم و جهل انسانها را در پی دارد و همیشه می آموزیم تا حقیقت والای انسانی را درك كنیم وراه و رسم مبارزه با خود و خواسته های غیر انسانی و مجهولات را كشف كنیم .
دیدگاه ها : نظرات
منابع: وبلاگ معبد پاس تبریز ،
آخرین ویرایش: - -

معرفی سبک کانگ فو توآ 21

سه شنبه 1389/11/19 16:02

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ، تاریخچه ،

به نام خالق تن و روان ; خدای ایثار و انصاف

رشته ورزشی كونگ فو قدمتی ۵۰۰۰ ساله دارد و اولین بار توسط شخص هندی ساكن چین ابداع شده است. اسطوره های زیادی تا كنون در رشته كونگ فو شناخته شده و شهرت جهانی یافته اند سبك توآ توسط شخص ایرانی در سال ۱۳۴۹ هجری شمسی توسط پ.ا.م بنیان نهاده شد و بر اصول تز علمی و دروس دانشكده ای پایه ریزی شد كانگ فو توآ ۲۱ نیز پس از خروج پ.ا.م توسط ارشدترین شاگرد ایشان دكتر احمد سلامی پی گیری شد و دارای ۲۱ خط تكنیكی ، مبارزه ای و سلاح سرد می باشد. سبک کانگ فو توآ بر خلاف سایر هنرهای رزمی به بعد معنوی انسان یعنی روان نیز ارزش قائل است و روان را اصلی جدایی ناپذیر از ورزش می داند.در این رشته برد و باختی وجود ندارد و هر کس فقط برای افزایش قدرت جسمانی و روانی به این سبک روی می آورد. برخی این رشته را آموزش حمله و دفاع در برابر خطرات احتمالی می دانند. ضربات این سبک از چند محور اصلی شامل پیچش ها و تركیب ها و عکس العمل های سریع و لحظه ای صورت می گیرد در مبارزات این سبك از ضربات متفاوتی استفاده می شود که این ضربات شامل ۷۰ ٪ ضربات پا و ۳۰ ٪ ضربات دست است. بیشتر ضربات توسط پاها انجام می گیرد چون پاها هم از قدرت زیادی نسبت به دست ها بر خوردار هستند و هم از نظر طولی از دست ها بزرگ هستند و می توانند نسبت به دست ها سریعتر و زودتر و هم پر قدرت تر ضربه بزنند. در این سبک دفاع خاصی برای هر ضربه وجود دارد چه از روبرو و چه از پشت. این سبک علاوه بر افزایش قدرت جسمانی انعطاف و نرمیت را نیز در بدن افزایش می دهد.

همراه: کارآموزانی که پای در این راه (کانگ فو توآ ۲۱) میگذارند همراه نامیده می شو ند یعنی پیمان همراهی با سایر همراهان می بندند که تا در توان دارند لحظه ای از حرکت باز نایستند و هر چه میدانند را از سایر همراهان دریغ نکرده و به آنان نیز بیاموزند.

رتبه بندی: درجه ورتبه بندی همراهان از نظر ارشدیت بر اساس خطوط ۲۱ گانه صورت می گیرد. همراهی که تمام تکنیک های مربوط به خط خود را تمام کرده باشد در آزمونی که تحت نظارت راهدانان یا راهداران یا راهبانان می باشد شرکت کرده و با ارائه تز علمی در صورت تایید ناظرین محترم خط مربوطه را کسب مینماید. خطوط تکنیکی به رنگ قرمز و خطوط مبارزه ای به رنگ سبز و خطوط سلاح ها به رنگ قهوه ای می باشند.خط اول آناتوآ نام دارد و به رنگ قرمز است. خط دوم مبارزه آناتوآ است و به رنگ سبز می باشد. خط سوم آتادو نام دارد و خط چهارم سوتو نام دارد و به رنگ قرمز است. ...
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: معرفی ، سبك ، كانگ ، فو ، توآ ، 21 ،
منابع: وبلاگ معبد پاس ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 1389/11/19 16:12تعداد کل صفحات : 9 1 2 3 4 5 6 7 ...